1 هزار دنبال‌ کننده
2.9 میلیون بازدید ویدیو
6.6 هزار بازدید 2 سال پیش

در رزمایش الی بیت المقدس سپاه پاسداران که دراسفند 1397 در منطقه خلیج فارس برگزار شد در مجموع 50 پهپاد مختلف این نیرو از جمله پهپادهای شاهد 129، شاهد 161 و شاهد 191 شرکت کرده و به جمع آوری اطلاعات و انهدام اهداف پرداختند.

دیگر ویدیوها

6.1 هزار بازدید 2 سال پیش
1.9 هزار بازدید 2 سال پیش
3.1 هزار بازدید 2 سال پیش
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش
456 بازدید 2 سال پیش
422 بازدید 2 سال پیش
772 بازدید 2 سال پیش
532 بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
394 بازدید 2 سال پیش
374 بازدید 2 سال پیش
2.1 هزار بازدید 2 سال پیش
2.8 هزار بازدید 2 سال پیش
5 هزار بازدید 2 سال پیش
2.3 هزار بازدید 2 سال پیش
549 بازدید 2 سال پیش
7.1 هزار بازدید 2 سال پیش
1.7 هزار بازدید 2 سال پیش
382 بازدید 2 سال پیش
565 بازدید 2 سال پیش
1 هزار بازدید 2 سال پیش
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش
1 هزار بازدید 2 سال پیش
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر