12 دنبال‌ کننده
4.2 هزار بازدید ویدیو

زنجیره انتقال الکترون

65 بازدید ۱ ماه پیش

بنیاد علمی آموزشی ایران مهر بچه های سرزمین مادری ایران امیرحسین کانال تلگرام ما را دنبال کنید @sarzaminmadarielm

دیگر ویدیوها

زنجیره انتقال الکترون

65 بازدید ۱ ماه پیش

پوش انسان ساختارش

34 بازدید ۱ ماه پیش

لخته زدن خون

132 بازدید ۱ ماه پیش

گوارش واقعی انسان

98 بازدید ۱ ماه پیش

غضروف های حنجره

72 بازدید ۱ ماه پیش

عمل انسولین

77 بازدید ۱ ماه پیش

کراسینگ اوور

41 بازدید ۱ ماه پیش

دو راهی همانند سازی

45 بازدید ۱ ماه پیش

جنین و نمو جنین

196 بازدید ۱ ماه پیش

لقاح وتشکیل زیگوت

261 بازدید ۱ ماه پیش

آنزیم هلیکاز

13 بازدید ۱ ماه پیش

مالاریا

69 بازدید ۱ ماه پیش

تنظیم بیان ژن باکتری ها

52 بازدید ۱ ماه پیش

عمل پرفورین

77 بازدید ۱ ماه پیش

انقباض ماهیچه اسکلتی

104 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه تنفس انسان

106 بازدید ۱ ماه پیش

پروتیین سازی

31 بازدید ۱ ماه پیش

تنفس سلولی متابولیسم

68 بازدید ۱ ماه پیش

آوند آبکشی گیاهان

49 بازدید ۱ ماه پیش

الکترو فورز در ژل

36 بازدید ۱ ماه پیش

نظریه درون هم زیستی

34 بازدید ۱ ماه پیش

حفظ کامل جدول تناوبی

828 بازدید ۱ ماه پیش

التهاب سه بعدی

175 بازدید ۱ ماه پیش

انعکاس زرد پی زیر زانو

76 بازدید ۱ ماه پیش

آندوسیتوز اگزوسیتوز

51 بازدید ۱ ماه پیش

اندامک های درون سلولی

46 بازدید ۱ ماه پیش

اسمز و پدیده انتشار

65 بازدید ۱ ماه پیش

اجزا خون

64 بازدید ۱ ماه پیش

التهاب دوبعدی

57 بازدید ۱ ماه پیش

ویروس HIV

45 بازدید ۱ ماه پیش

ساختمان DNA

63 بازدید ۱ ماه پیش

توضیحات گوش انسان

92 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر