در حال بارگذاری
 • 11
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 13.4هزار
  بازدید

سامانه دانلود رایگان مقاله و کتاب ایران پیپر

کانال رسمی سایت ایران پیپر - دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کانال رسمی سایت ایران پیپر - دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/

 • 11
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 13.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • قانون کپی رایت در یک دقیقه. آری یا خیر؟

  305 بازدید

  در یک دقیقه! آیا در ایران قانون کپی رایت وجود دارد؟ آیا ما پایبند معاعده های بین المللی کپی رایت هستیم؟ متن کامل: https://tinyurl.com/y99des2x

 • راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی Scopus

  2,876 بازدید

  این ویدئو که زیر نویس اختصاصی سایت ایران پیپر می باشد، یکی از بهترین راهنماهایی است که برای پایگاه اسکوپوس منتشر شده است. برای دسترسی به پایگاه اسکوپوس به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect

  2,427 بازدید

  به جرات میتوان گفت این ویدئو یکی از بهترین راهنماهایی است که برای پایگاه ساینسدایرکت منتشر شده است. این ویدئو زیر نویس اختصاصی سایت ایران پیپر می باشد. برای دسترسی به پایگاه ساینسدایرکت به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش چهارم

  148 بازدید

  Conduct a Substructure Search برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش بیست و سوم (نهایی)

  98 بازدید

  Narrow Your Answer Set with Refine Options برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش بیست و دوم

  135 بازدید

  Optimize Navigating SciFinder برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش بیست و یکم

  121 بازدید

  Focus Answer Sets with Analyze برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش بیستم

  145 بازدید

  Find and Monitor Competitive Intelligence برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش نوزدهم

  173 بازدید

  Save and Combine Search Results برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش هجدهم

  79 بازدید

  ind Chemistry in Full-Text Patents with PatentPak برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش هفدهم

  83 بازدید

  Find Polymers Using Structural Repeating Units برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش شانزدهم

  93 بازدید

  Find Polymers Using Monomers برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش پانزدهم

  84 بازدید

  Understand Reference Details برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش چهاردهم

  126 بازدید

  Search by Author Name برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش سیزدهم

  67 بازدید

  Search for a Specific Topic برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش دوازدهم

  110 بازدید

  Group Reactions by Transformation or Document برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش یازدهم

  74 بازدید

  Understand Reaction Details برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش دهم

  82 بازدید

  Comparison of Reaction Search Types برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش نهم

  116 بازدید

  Use SciPlanner to Plan a Synthesis Project برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش هشتم

  88 بازدید

  Search for Specific Reaction or Reaction Type برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش هفتم

  97 بازدید

  Manage Substitution with Structure Drawing Tools برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش ششم

  107 بازدید

  Comparison of Structure Search Types برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش پنجم

  105 بازدید

  Conduct a Similarity Structure Search برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش سوم

  111 بازدید

  Conduct an Exact Structure Search برای دسترسی به پایگاه Sci-finder به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش دوم

  76 بازدید

  Search for Chemical Substances Using a Structure Search برای دسترسی به این پایگاه به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای Sci-finder - بخش اول

  246 بازدید

  Input Structures Using the Drawing Editor برای دسترسی به این پایگاه به سایت ایران پیپر مراجعه کنید. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی ClinicalKey -بخش اول

  1,189 بازدید

  این ویدیو زیر نویس اختصاصی سایت ایران پیپر می باشد. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir

 • آموزش دانلود رایگان مقاله و کتاب از پایگاه های علمی

  919 بازدید

  این ویدیو را یکی از کاربران خارجی ایران پیپر بر روی یوتیوب منتشر کرده است. دانلود رایگان مقاله و کتاب: http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir/

 • آموزش دانلود رایگان مقاله و کتاب از ساینسدایرکت

  3,043 بازدید

  آموزش دانلود رایگان مقاله و کتاب از سامانه ایران پیپر : http://iranpaper.ir/ انجمن پشتیبانی: http://forums.weare.ir