در حال بارگذاری
 • 22
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 231.3هزار
  بازدید

گروه صنعتی ایران اسلایسر

گروه صنعتی ایران اسلایسر(صنایع داوود) اولین تولید انواع اسلایسر و آب میوه گیری صنعتی در ایران تلفن : 09125442478مدیریت تلگرام : @irslicer تلفن دفتر فروش55516325-021

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

گروه صنعتی ایران اسلایسر(صنایع داوود) اولین تولید انواع اسلایسر و آب میوه گیری صنعتی در ایران تلفن : 09125442478مدیریت تلگرام : @irslicer تلفن دفتر فروش55516325-021

 • 22
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 231.3هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • اسلایسرسالادساز و اسلایسرگوجه وخیار09125442478

  15 بازدید

  ایران اسلایسر(صنایع داوود) خلال کن صنعتی و کارایی

 • خلال کن سیبزمینی و اسلایسرپیازوکلم قرمز09125442478

  11 بازدید

  ایران اسلایسر(صنایع داوود) خلال کن صنعتی و کارایی

 • دستگاه ترشی و خردکن گل کلم و کلم قرمز و دستگاه ترشی لیته09125442478

  292 بازدید

  ایران اسلایسر(صنایع داوود) خلال کن صنعتی پیاز,فرچیپس,خردکن,چیپس فنری لوبیاسبز,سیبزمینی,پیازنگینی,فلفل دلمه نگینی,سمبوسه,چیپس میوه,دمنوش ها,سالاد,ترشی,کباب ترکی, ساندویچی,فلافلی ...این شرکت محصولات خود را جهت خلال پیاز و نگینی پیاز وچیپس میوه سالاد ترشیجات مخلوط وترشی لیته و رستوران کترینگ ساندویچی آشکده وخیارشور و گوجه ... تلفن دفتر فروش: 021_55516325ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9الی5 پنجشنبه ها 9الی2 و تلگرام همه روزه 09125442478 تهران منطقه16 یاخچی آباد انتهای خ بهمنیار خ ستاره بنگاه بندر لاین وسط پ 58

 • فرچیپس ودستگاه چیپس فنری سیبزمینی09125442478

  92 بازدید

  ایران اسلایسر(صنایع داوود) خلال کن صنعتی پیاز,فرچیپس,خردکن,چیپس فنری لوبیاسبز,سیبزمینی,پیازنگینی,فلفل دلمه نگینی,سمبوسه,چیپس میوه,دمنوش ها,سالاد,ترشی,کباب ترکی, ساندویچی,فلافلی ...این شرکت محصولات خود را جهت خلال پیاز و نگینی پیاز وچیپس میوه سالاد ترشیجات مخلوط وترشی لیته و رستوران کترینگ ساندویچی آشکده وخیارشور و گوجه ... تلفن دفتر فروش: 021_55516325ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9الی5 پنجشنبه ها 9الی2 و تلگرام همه روزه 09125442478 تهران منطقه16 یاخچی آباد انتهای خ بهمنیار خ ستاره بنگاه بندر لاین وسط پ 58

 • اسلایسرمیوه و خردکن چیپس میوه و خلال کن سیب زمینی و پیاز09125442478

  343 بازدید

  ایران اسلایسر(صنایع داوود) خلال کن صنعتی پیاز,خردکن لوبیاسبز,سیبزمینی,پیازنگینی,فلفل دلمه نگینی,سمبوسه,چیپس میوه,دمنوش ها,سالاد,ترشی,کباب ترکی, ساندویچی,فلافلی ...این شرکت محصولات خود را جهت خلال پیاز و نگینی پیاز وچیپس میوه سالاد ترشیجات مخلوط وترشی لیته و رستوران کترینگ ساندویچی آشکده وخیارشور و گوجه ... تلفن دفتر فروش: 021_55516325ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9الی5 پنجشنبه ها 9الی2 و تلگرام همه روزه 09125442478 تهران منطقه16 یاخچی آباد انتهای خ بهمنیار خ ستاره بنگاه بندر لاین وسط پ 58

 • دستگاه چیپس فنری09125442478

  45 بازدید

  ایران اسلایسر(صنایع داوود) خلال کن صنعتی پیاز,خردکن لوبیاسبز,سیبزمینی,پیازنگینی,فلفل دلمه نگینی,سمبوسه,چیپس میوه,دمنوش.چیپس فنری ها,سالاد,ترشی,کباب ترکی, ساندویچی,فلافلی ...این شرکت محصولات خود را جهت خلال پیاز و نگینی پیاز وچیپس میوه سالاد ترشیجات مخلوط وترشی لیته و رستوران کترینگ ساندویچی آشکده وخیارشور و گوجه ... تلفن دفتر فروش: 021_55516325ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9الی5 پنجشنبه ها 9الی2 و تلگرام همه روزه 09125442478 تهران منطقه16 یاخچی آباد انتهای خ بهمنیار خ ستاره بنگاه بندر لاین وسط پ 58

 • اسلایسرمیوه و دستگاه تولیدچیپس میوه و خلال کن پیاز و ترشیجات09125442478

  696 بازدید

  ایران اسلایسر(صنایع داوود) خلال کن صنعتی پیاز,خردکن لوبیاسبز,سیبزمینی,پیازنگینی,فلفل دلمه نگینی,سمبوسه,چیپس میوه,دمنوش ها,سالاد,ترشی,کباب ترکی, ساندویچی,فلافلی ...این شرکت محصولات خود را جهت خلال پیاز و نگینی پیاز وچیپس میوه سالاد ترشیجات مخلوط وترشی لیته و رستوران کترینگ ساندویچی آشکده وخیارشور و گوجه ... تلفن دفتر فروش: 021_55516325ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9الی5 پنجشنبه ها 9الی2 و تلگرام همه روزه 09125442478 تهران منطقه16 یاخچی آباد انتهای خ بهمنیار خ ستاره بنگاه بندر لاین وسط پ 58

 • خلالکن هویج و پیاز و اسلایسرمیوه و تجهیزات رستورانی09125442478

  38 بازدید

  ایران اسلایسر(صنایع داوود) خلال کن صنعتی پیاز,خردکن لوبیاسبز,سیبزمینی,پیازنگینی,فلفل دلمه نگینی,سمبوسه,چیپس میوه,دمنوش ها,سالاد,ترشی,کباب ترکی, ساندویچی,فلافلی ...این شرکت محصولات خود را جهت خلال پیاز و نگینی پیاز وچیپس میوه سالاد ترشیجات مخلوط وترشی لیته و رستوران کترینگ ساندویچی آشکده وخیارشور و گوجه ... تلفن دفتر فروش: 021_55516325ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9الی5 پنجشنبه ها 9الی2 و تلگرام همه روزه 09125442478 تهران منطقه16 یاخچی آباد انتهای خ بهمنیار خ ستاره بنگاه بندر لاین وسط پ 58

 • اسلایسرپیازوخردکن خیارشور و کاهو و سالادسازوخلالکن پیاز09125442478

  84 بازدید

  ایران اسلایسر(صنایع داوود) خلال کن صنعتی پیاز,خردکن لوبیاسبز,سیبزمینی,پیازنگینی,فلفل دلمه نگینی,سمبوسه,چیپس میوه,دمنوش ها,سالاد,ترشی,کباب ترکی, ساندویچی,فلافلی ...این شرکت محصولات خود را جهت خلال پیاز و نگینی پیاز وچیپس میوه سالاد ترشیجات مخلوط وترشی لیته و رستوران کترینگ ساندویچی آشکده وخیارشور و گوجه ... تلفن دفتر فروش: 021_55516325ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9الی5 پنجشنبه ها 9الی2 و تلگرام همه روزه 09125442478 تهران منطقه16 یاخچی آباد انتهای خ بهمنیار خ ستاره بنگاه بندر لاین وسط پ 58

 • اسلایسر ترشی و خلال کن پیاز و سیبزمینی ودستگاه تولید ترشی خردکن کلم09125442478

  1,080 بازدید

  ایران اسلایسر(صنایع داوود) خلال کن صنعتی پیاز,خردکن لوبیاسبز,سیبزمینی,پیازنگینی,فلفل دلمه نگینی,سمبوسه,چیپس میوه,دمنوش ها,سالاد,ترشی,کباب ترکی, ساندویچی,فلافلی ...این شرکت محصولات خود را جهت خلال پیاز و نگینی پیاز وچیپس میوه سالاد ترشیجات مخلوط وترشی لیته و رستوران کترینگ ساندویچی آشکده وخیارشور و گوجه ... تلفن دفتر فروش: 021_55516325ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9الی5 پنجشنبه ها 9الی2 و تلگرام همه روزه 09125442478 تهران منطقه16 یاخچی آباد انتهای خ بهمنیار خ ستاره بنگاه بندر لاین وسط پ 58

 • دستگاه اسلایسرفلفلو خلال کن پیازپیازوسیب زمینی واسلایسرچیپس میوه۰۹۱۲۵۴۴۲۴۷۸

  233 بازدید

  تولید انواع اسلایسرصنعتی جهت ترشیجات رستوران خلال پیاز ساندویچی فستفود فلافلی کترینگ تهیه غذا وتولید چیپس میوه ها و......۰۹۱۲۵۴۴۲۴۷۸........۰۲۱۵۵۵۱۶۳۲۵ آدرس....تهران منطقه۱۶ یاخچی آباد انتهای خ بهمنیار خ ستاره داخل بنگاه بندر لاین وسط پ ۵۸

 • دستگاه خردکن گلکلم وترشیجات مخلوط واسلایسر ترشی۰۹۱۲۵۴۴۲۴۷۸

  73 بازدید

  تولید انواع دستگاه ترشیجات مخلوط و ترشی لیته و حلقه کردن بادمجان وکدو وهویج و خیار و کلم قرمز..ایران اسلایسر اولین تولیدکننده انواع خلالکن صنعتی پیاز و ترشیجات و چیپس میوه و،،،،۰۹۱۲۵۴۴۲۴۷۸ ۰۲۱-۵۵۵۱۶۳۲۵

 • اسلایسرصنعتی ترشیجات_خلالکن ترشیجات_خردکن ترشی واسلایسرصنعتی میوه09125442478

  325 بازدید

  اولین تولیدکننده اسلایسر و خلالکن صنعتی صنایع داوود با خدمات پس از فروش...جهت چیپس میوه..پیازداغ..رستوران..فست فود..ساندویچی...سالاد و ترشیجات ....ساعات تماس از 9الی5 شنبه الی پنجشنبه و تلگرام همه روزه ....دفتر فروش...021-55516325

 • اسلایسر_خلالکن صنعتی_اسلایسرمیوه_اسلایسرپیاز09125442478

  72 بازدید

  اولین تولیدکننده اسلایسر و خلالکن صنعتی صنایع داوود با خدمات پس از فروش...جهت چیپس میوه..پیازداغ..رستوران..فست فود..ساندویچی...سالاد و ترشیجات ....ساعات تماس از 9الی5 شنبه الی پنجشنبه و تلگرام همه روزه ....دفتر فروش...021-55516325

 • خلال کن صنعتی_اسلایسر صنعتی_اسلایسر۰۹۱۲۵۴۴۲۴۷۸

  119 بازدید

  تولید اسلایسر صنعتی صنایع داوود ایران اسلایسر جهت رستورانها چیپس میوه پیاز داغ خلالی و پیاز نگینی و ترشی مخلوط و ساندویچی ها ...۰۲۱_۵۵۵۱۶۳۲۵ ۰۹۱۲۵۴۴۲۴۷۸ شنبه تا پنجشنبه از۹الی۵بعد از ظهر تماس بگیرید.

 • اسلایسر_خلال کن_اسلایسر صنعتی۰۹۱۲۵۴۴۲۴۷۸

  51 بازدید

  تولید انواع اسلایسر صنعتی چیپس میوه و پیاز داغ....رستوران و ساندویچی ...فست فود و کترینگ ۰۲۱_۵۵۵۱۶۳۲۵ ۰۹۱۲۵۴۴۲۴۷۸

 • اسلایسرصنعتی_خلال کن پیاز ۰۹۱۲۵۴۴۲۴۷۸

  254 بازدید

  تولید انواع اسلایسرصنعتی ایران اسلایسر صنایع داوود جهت استفاده رستورانها فست فود سالادساز و چیپس میوه ساندویچی ها فلافلی و......جهت اطلاع از قیمتها با دفتر فروش تماس بگیرید ۰۲۱-۵۵۵۱۶۳۲۵ یا با شماره ۰۹۱۲۵۴۴۲۴۷۸ از ساعت ۹الی۵بعد از ظهر شنبه تا پنجشنبه تماس بگیرید.

 • دستگاه خردکن لوبیا سبز

  369 بازدید

  تولید دستگاه اسلایسر و خلال کن صنعتی و خرد کن لوبیاسبز با قیمت مناسب .اسلایسر سبزیجات و لوبیا سبز و کرفس و کاهو خردکن۰۹۱۲۵۴۴۲۴۷۸ ساعات کاری۱۰الی۵شنبه تا پنجشبه و تلگرام همه روزه جهت سفارش اسلایسر لوبیا و مواد غذایی پیاز ترشی سالاد سیب زمینی میوه ...

 • دستگاه رنده پنیرپیتزا۰۹۱۲۵۴۴۲۴۷۸

  196 بازدید

  تنها تولیدکننده حقیقی انواع اسلایسر در ۴سایز مختلف با انواع تیغه ها جهت تولید چیپس میوه و پیازداغ وترشیجات مخلوط ولیته و مورد استفاده سالاد ساندویچی وفلافلی وفست فود با برند قدیمی صنایع داوود

 • اسلایسرسالادشیرازی ونگینی خیاروپیاز ونگینی سیبزمینی۰۹۱۲۵۴۴۲۴۷۸

  70 بازدید

  تنها تولیدکننده حقیقی انواع اسلایسر در ۴سایز مختلف با انواع تیغه ها جهت تولید چیپس میوه و پیازداغ وترشیجات مخلوط ولیته و مورد استفاده سالاد ساندویچی وفلافلی وفست فود با برند قدیمی صنایع داوود

 • اسلایسر چیپس میوه۰۹۱۲۵۴۴۲۴۷۸

  310 بازدید

  تنها تولیدکننده حقیقی انواع اسلایسر در ۴سایز مختلف با انواع تیغه ها جهت تولید چیپس میوه و پیازداغ وترشیجات مخلوط ولیته و مورد استفاده سالاد ساندویچی وفلافلی وفست فود با برند قدیمی صنایع داوود

 • هسته گیر میوه ها09125442478

  605 بازدید

  ساخت وتولید اسلایسر وهسته گیر هلو شلیل آلو سیب جهت چیپس میوه ها..با دفتر فروش تماس بگیرید.درکارگاه نیز قابل تست میباشد.اولین تولید کننده هسته گیر نیمه صنعتی صنایع داوود ایران اسلایسر ساخت وتولید انواع اسلایسر های صنعتی...021-55516325و09125442478 تلگرام همیشه پاسخگو هستم.

 • دستگاه ترشی لیته وترشی مخلوط09125442478

  992 بازدید

  تنها تولیدکننده انواع اسلایسر رستوران فست فود پیازداغ تولیدچیپس میوه ساندویچی ها سالادساز ترشیجات مخلوط و ترشی لیته...جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید یا تلگرام پاسخگو هستم 09125442478

 • اسلایسر میوه و خلال کن پیاز09125442478

  501 بازدید

  تنها تولیدکننده انواع اسلایسر رستوران فست فود پیازداغ تولیدچیپس میوه ساندویچی ها سالادساز ترشیجات چیپس میوه ها ...جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید یا تلگرام پاسخگو هستم 09125442478

 • خلالکن صنعتی پیاز وسیبزمینی واسلایسرمیوه09125442478

  425 بازدید

  تنها تولیدکننده انواع اسلایسر رستوران فست فود پیازداغ تولیدچیپس میوه ساندویچی ها سالادساز ترشیجات ...جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید یا تلگرام پاسخگو هستم 09125442478

 • اسلایسر خیارشور09125442478

  150 بازدید

  تنها تولیدکننده انواع اسلایسر رستوران فست فود پیازداغ تولیدچیپس میوه ساندویچی ها سالادساز ترشیجات ...جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید یا تلگرام پاسخگو هستم 09125442478

 • دستگاه سالادشیرازی وخلالکن پیاز09125442478

  69 بازدید

  گروه صنعتی ایران اسلایسر(صنایع داوود) اولین تولید کننده انواع اسلایسر و آب میوه گیری صنعتی در ایران.موارداستفاده رستوران.پیازداغ خلالی و نگینی.چیپس میوه.ترشیجات.سالادساندویچی.گوجه و خیارشورساندویچی.فست فود.کترینگ تهیه غذا.ترشی مخلوط...... ☎️تلفن تماس : 09125442478

 • خلال کن پیازو پیاز نگینی09125442478

  595 بازدید

  گروه صنعتی ایران اسلایسر(صنایع داوود) اولین تولید کننده انواع اسلایسر و آب میوه گیری صنعتی در ایران.موارداستفاده رستوران.پیازداغ خلالی و نگینی.چیپس میوه.ترشیجات.سالادساندویچی.گوجه و خیارشورساندویچی.فست فود.کترینگ تهیه غذا.ترشی مخلوط...... ☎️تلفن تماس : 09125442478

 • اسلایسرگوجه خردکن09125442478

  18 بازدید

  گروه صنعتی ایران اسلایسر(صنایع داوود) اولین تولید کننده انواع اسلایسر و آب میوه گیری صنعتی در ایران.موارداستفاده رستوران.پیازداغ خلالی و نگینی.چیپس میوه.ترشیجات.سالادساندویچی.گوجه و خیارشورساندویچی.فست فود.کترینگ تهیه غذا.ترشی مخلوط...... ☎️تلفن تماس : 09125442478

 • دستگاه سالادشیرازی09125442478

  83 بازدید

  گروه صنعتی ایران اسلایسر(صنایع داوود) اولین تولید کننده انواع اسلایسر و آب میوه گیری صنعتی در ایران.موارداستفاده رستوران.پیازداغ خلالی و نگینی.چیپس میوه.ترشیجات.سالادساندویچی.گوجه و خیارشورساندویچی.فست فود.کترینگ تهیه غذا.ترشی مخلوط...... ☎️تلفن تماس : 09125442478

 • دستگاه سالادساز09125442478

  360 بازدید

  تولید انواع اسلایسروخلال کن صنعتی و خانگی و کارآفرینی جهت تهیه سالاد کاهو کلم گوجه خیارشورقارچ رنده کالباس سوسیس سالادشیرازی پیازنگینی اسلایس کدو بادمجان لیته لبو سیر رنده پیازکبابی سیبزمینی هویج خیار چیپس میوه پیازداغ وخلالی میوه ها چیپس پیاز خلال رنده ترشی مواردمصرف رستوران ساندویچی کبابی فلافلی کترینگ تالار باغ فستفودبسته بندی پیازداغ چیپس میوه خشک در ایران اسلایسر09125442478ساعات تماس10الی6

 • اسلایسرصنعتی همه میوه ها09125442478

  220 بازدید

  تولید انواع اسلایسروخلال کن صنعتی و خانگی و کارآفرینی جهت تهیه سالاد کاهو کلم گوجه خیارشورقارچ رنده کالباس سوسیس سالادشیرازی پیازنگینی اسلایس کدو بادمجان لیته لبو سیر رنده پیازکبابی سیبزمینی هویج خیار چیپس میوه پیازداغ وخلالی میوه ها چیپس پیاز خلال رنده ترشی مواردمصرف رستوران ساندویچی کبابی فلافلی کترینگ تالار باغ فستفودبسته بندی پیازداغ چیپس میوه خشک در ایران اسلایسر09125442478ساعات تماس10الی6