irantransfo 61 دنبال کننده

عمومی عادی به طور فوق العاده ایران ترانسفو (سهامی عام)

0 | 0

با توجه به لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ایران ترانسفو (سهامی عام ) به صورت پخش زنده پخش می شود .