2 دنبال‌ کننده
4 هزار بازدید ویدیو

All lady Gouldian finches mutations do you know colours

23 بازدید ۳ هفته پیش

All lady Gouldian finches mutations do you know colours all difrynd mutations finches breeding

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

Gouldian Finches Mutations | Best Finch

167 بازدید ۳ هفته پیش

gouldian finch and millet

24 بازدید ۳ هفته پیش

Gouldian finches loves fresh red millet!!!

25 بازدید ۳ هفته پیش

Gouldian finches diet, cooked egg shells ,

12 بازدید ۳ هفته پیش

Diamantes de gould comiendo panizo

18 بازدید ۳ هفته پیش

GOULDIAN FINCH NEW AVIARY

76 بازدید ۳ هفته پیش

Gouldian Finches Feeding time

136 بازدید ۳ هفته پیش

Gouldian Finches in outside aviary

105 بازدید ۳ هفته پیش

Finch with stargazer syndrome

229 بازدید ۳ هفته پیش

Ready For The Breeding Season, The Bird Gallery

72 بازدید ۳ هفته پیش

General health care of finches

8 بازدید ۳ هفته پیش

CÓMO CRIAR DIAMANTES DE GOULD

30 بازدید ۳ هفته پیش

Diamantes de gould do Aurelio pereira

47 بازدید ۳ هفته پیش

Comienza la CRÍA 2019. Diamantes de Gould.

22 بازدید ۳ هفته پیش

TODAS AS MUTAÇÕES DO DIAMANTE GOULD #40

30 بازدید ۳ هفته پیش

Diamante De Gould Em Viveiro / Gouldian Finch

85 بازدید ۳ هفته پیش

CRÍA NATURAL de DIAMANTES de GOULD

56 بازدید ۳ هفته پیش

Sprouting Seed for Finches

84 بازدید ۱ ماه پیش

My Fresh Seed Routine for Gouldian Finches

61 بازدید ۱ ماه پیش

How To Make Sprouts For Lady Gouldian Finch

43 بازدید ۱ ماه پیش

Gouldians eating eggshell and charcoal

33 بازدید ۱ ماه پیش

Gouldians eating egg food

19 بازدید ۱ ماه پیش

Gouldian finch seed cleaner

24 بازدید ۱ ماه پیش

Lady Gouldian finches dietary needs

118 بازدید ۱ ماه پیش

Gouldian Twirling

37 بازدید ۱ ماه پیش

Chester - Twirling Gouldian Finch

41 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر