13 دنبال‌ کننده
1.5 هزار بازدید ویدیو
42 بازدید 4 ماه پیش

رئیس جمهور آذربایجان گفت: سدخداآفرین یکی از دارایی های مشترک دو کشور است. من پیش از این به شما گفتم که ما شروع به همکاری با طرف ایرانی برای ساخت نیروگاه برق 200 مگاواتی کردیم که کار آن به دو بخش تقسیم شده است. گزارش کامل: http://iras.ir/iras.irfa/doc/news/4522/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9