181 دنبال‌ کننده
307 هزار بازدید ویدیو

Most Satisfying Factory Machines Tools

982 نمایش ۸ ماه پیش

Top 15 most satisfying and mesmerizing factory machines tools.

دیگر ویدیوها

Most Satisfying Factory Machines Tools

982 نمایش ۸ ماه پیش

Top 10 Most Satisfying Factory Machines #2

153 نمایش ۸ ماه پیش

Amazing Homemade Inventions 2018#31

31 نمایش ۸ ماه پیش

These 4 tools will help you ! V.6

49 نمایش ۸ ماه پیش

6 Awesome New Kitchen Gadgets - late 2018

58 نمایش ۸ ماه پیش

10 Great HANDYMAN Tools

44 نمایش ۸ ماه پیش

برتری های موتورهای خطی

133 نمایش ۸ ماه پیش

مراکز ماشینکاری ترکیبی

80 نمایش ۸ ماه پیش

SKF Planetary Roller Screws

582 نمایش ۱ سال پیش

Top 5 Transformers Cars In Real Life 2017

117 نمایش ۱ سال پیش

Festo – OctopusGripper (English)

102 نمایش ۱ سال پیش

Festo – BionicWheelBot (English/Deutsch)

44 نمایش ۱ سال پیش

Inside a KUKA Robot

174 نمایش ۱ سال پیش

How It's Made Garden Forks

54 نمایش ۱ سال پیش

How Its Made

74 نمایش ۱ سال پیش

Overview on Deep Water Drilling

78 نمایش ۱ سال پیش

Cogsdill Tooling Overview

118 نمایش ۱ سال پیش

Burnishing and Deep Rolling Applications

85 نمایش ۱ سال پیش

INTEGREX i-400AM

41 نمایش ۱ سال پیش

DIY Sandblaster For Under $6.00

252 نمایش ۱ سال پیش

These 5 tools will help you ! V.3

195 نمایش ۱ سال پیش

Exoskeletons Will Make Work Weightless

80 نمایش ۱ سال پیش

TEN FOLD ENGINEERING

247 نمایش ۱ سال پیش

How 6-Axis Industrial Robots Work

197 نمایش ۱ سال پیش

خط تولید BMW X5/X6

3 هزار نمایش ۱ سال پیش
نمایش بیشتر