4 دنبال‌ کننده
16.6 هزار بازدید ویدیو

زیر بغل قایقی تک دست

68 بازدید 3 ماه پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

زیر بغل قایقی تک دست

68 بازدید 3 ماه پیش

زیربغل سیم کش تک دست خم

320 بازدید 3 ماه پیش

زیر بغل قایقی دست جمع

447 بازدید 3 ماه پیش

زیر بغل قایقی تک دست

52 بازدید 3 ماه پیش

زیر بغل سیم کش از پشت

511 بازدید 3 ماه پیش

زیر بغل دمبل تک خم

502 بازدید 3 ماه پیش

زیر بغل تی

98 بازدید 3 ماه پیش

زیر بغل تی دستی

23 بازدید 3 ماه پیش

زیر بغل اچ

125 بازدید 3 ماه پیش

زیر بغل پلاور هالتر

202 بازدید 3 ماه پیش

نش از روبرو هالتر

42 بازدید 3 ماه پیش

نش از روبرو وزنه

12 بازدید 3 ماه پیش

سرشانه دمبل پرس

410 بازدید 3 ماه پیش

فلای برعکس دستگاه

136 بازدید 3 ماه پیش

فلای برعکس

144 بازدید 3 ماه پیش

نش از روبرو دمبل تک تک

23 بازدید 3 ماه پیش

نش از روبرو دمبل جفت

116 بازدید 3 ماه پیش

سرشانه دستگاه شیبدار

34 بازدید 3 ماه پیش

پرس سرشانه اسمیت از جلو

673 بازدید 3 ماه پیش

سرشانه دمبل پرس نشسته

538 بازدید 3 ماه پیش

سرشانه دمبل آرنولدی

1.9 هزار بازدید 3 ماه پیش

فلای سینه

91 بازدید 3 ماه پیش

فلای با وزن بدن

45 بازدید 3 ماه پیش

شنا

34 بازدید 3 ماه پیش

شنا دست جمع

231 بازدید 3 ماه پیش

شنا دست جمع و دست باز

72 بازدید 3 ماه پیش

شنا بر روی زمین - ساعت

91 بازدید 3 ماه پیش

دمبل فلای - قفسه سینه

1.2 هزار بازدید 3 ماه پیش

زیر سینه دمبل فلای - قفسه

437 بازدید 3 ماه پیش

زیر سینه دمبل

488 بازدید 3 ماه پیش

زیر سینه هالتر دست باز

92 بازدید 3 ماه پیش

زیر سینه هالتر

571 بازدید 3 ماه پیش
نمایش بیشتر