0 دنبال‌ کننده
6.8 هزار بازدید ویدیو

رفع ارور click ok to terminate کتیا

1.7 هزار بازدید 1 سال پیش

برای رفع این ارور باید از مسیر نشان داده شده فرمت سیستم را بر روی English (united states) قرار داده و در قسمت additional settings قسمت Measurement system ان را بر روی U.S.قرار دهید ------------------------------------------------------------- انجام پروژه های کتیا ، فایل های آموزشی و .... در سایت پردیسام www.pardisam.com

دیگر ویدیوها