2 دنبال‌ کننده
255 بازدید ویدیو

انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران (اتاق بازرگانی ایران)

255 بازدید ۱ سال پیش

انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به عنوان پایگاه بخش خصوصی در این اتاق که به نوعی پارلمان بخش خصوصی محسوب می شود، وظیفه نمایندگی بخش خصوصی، شناسایی و رفع موانع توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور را بر عهده دارد و در این راه تمام تلاش خود را برای همکاری با نمایندگان دولت و مجلس خواهد نمود.