نیاز به بررسی ژنتیک دراچ یو اس

92 بازدید 2 سال پیش

اهمیت و نیاز به بررسی ژنتیک در بیماران با سندرم همولیتیک یورمیک پیش از تصمیم گیری برای درمان های بعدی

دیگر ویدیوها