101 دنبال‌ کننده
801.6 هزار بازدید ویدیو
121 بازدید 4 ماه پیش

فیلتر هوای غیراستاندارد علاوه بر افت توان موتور خودرو اجازه ورود گردوغبار به‌موتور‌خودرو‌را‌نمی دهد‌.‌ همچنین باعث ‌‌سایش قطعات داخلی موتور نظیر‌بوش‌‌‌‌سیلندر‌و‌پیستون را ‌‌می گردد. در صورت تعویض دیرهنگام فیلتر هوا و انسداد آن هوا به میزان کافی به سوخت نمیرسد و احتراق ناقص صورت می گیرد. فیلتر روغن غیراستاندارد با‌عدم ‌تسویه‌مناسب‌موجب گردش ذرات آلودگی در موتور و آسیب‌به‌اجزای‌داخلی‌موتور‌نظیر‌ پیستون و میل لنگ میل و سوپاپ‌و ....می گردد.

امداد خودرو ایران - 096440

621 بازدید 7 ماه پیش

این روزها باید خیلی مواظب #امدادخودروهای غیرمجاز که در جاده ها و بزرگراه های کشور گاها" به ظاهر برای کمک به شما می آن دقت کنید ... اگر شما در این شرایط گیر می افتادید واقعا" چیکار می کردید اخذ خدمات امدادی استاندارد از امداد خودروهای مجاز از خسارت ها و خطرات ناشی از ناآگاهی یا سوء استفاده امدادگران غیرمجاز پیشگیری می کند.

نمایش بیشتر