مروری بر اولین جلسه شورای عالی برنامه ریزی

16 بازدید ۱۲ ساعت پیش

در این برنامه طرح ششمین برنامه بلند مدت شهر با عنوان #اصفهان_۱۴۰۵ معرفی شد. این برنامه ابعاد مختلف پیشرفت را مشخص خواهد کرد و نقش موثر و تعیین کننده ای در راستای زیست پذیری شهر اصفهان خواهد داشت.

نمایش بیشتر