21 دنبال‌ کننده
113.8 هزار بازدید ویدیو

تعزیه حضرت عباس(سربالین)

3.2 هزار بازدید 1 سال پیش

با اجرای محمد رضایی و سید حسن گلخطمی مکان:رفسنجان 96

دیگر ویدیوها

تعزیه حضرت عباس(سربالین)

3.2 هزار بازدید 1 سال پیش

تعزیه حربن یزید ریاحی(ورود حر)

4.7 هزار بازدید 1 سال پیش

مارش پایانی تعزیه حر (معمای شاه)

2.1 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه زره پوشی جعفر طیار

2 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه چهارگاه علی اکبر

2.7 هزار بازدید 2 سال پیش

ماهور تعزیه حر

1.6 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه ساقی نامه حربن یزید ریاحی

1.9 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه حضرت عباس(قسمت طلایه داری)

2.2 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه جلوگیری حر و حضرت عباس

4.9 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه حر(قسمت ساربان)

1.3 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه مسلم بن عقیل(خطبه مسلم)

3.6 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه امام رضا(قسمت شیر پرده)

1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه امام حسین(قسمت قتلگاه)

4.6 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه غریبی حضرت عباس

5 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه طفلام مسلم(قسمت چوپان ها)

2.9 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه گفتگو یزید با حضرت زینب

1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه درآمد حضرت قاسم

1.3 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه حضرت عباس(قسمت پشت خیمه)

2.3 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه شهادت قاسم

2.1 هزار بازدید 2 سال پیش

پیش واقعه تعزیه قاسم

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

تعزیه وداع علی اکبر و امام حسین

2.6 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر