در حال بارگذاری
 • 22
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 20.1هزار
  بازدید

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 22
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 20.1هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • پایش سلامت پل های عابر پیاده

  341 بازدید

  شرکت مهندسی سازه پایش سلامت سپاس مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تلفن 33931373-031

 • آشنایی با سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

  115 بازدید

  آشنایی با سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

 • برنامه اینجا اصفهان با حضور دکتر مهدی کشمیری

  143 بازدید

  برنامه اینجا اصفهان با حضور دکتر مهدی کشمیری، رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 • آقای مومنی شرکت رایان زمین پرداز اسپادنا

  37 بازدید

  آقای مومنی شرکت رایان زمین پرداز اسپادنا مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 • مهندس امیرعرفانی مدیرعامل شرکت دیتاپردازش سپانو

  62 بازدید

  مهندس امیرعرفانی مدیرعامل شرکت دیتاپردازش سپانو مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 • وحید جمالی-شرکت داده پرداز پونه

  148 بازدید

  آقای وحید جمالی-شرکت داده پرداز پونه مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 • محمدرضا شیخ بهایی مدیرعامل شرکت توسعه تجارت آواتاک

  64 بازدید

  محمدرضا شیخ بهایی مدیرعامل شرکت توسعه تجارت آواتاک مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 • آریان مهرستوده مدیرعامل شرکت سی پل

  72 بازدید

  آریان مهرستوده مدیرعامل شرکت سی پل مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 • بخش غیرمسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری–قسمت بیست و پنجم

  25 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " بسته بندی مواد گیاهی زعفرانی " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش غیرمسابقه ای فرصت سرمایه گذاری – قسمت بیست و چهارم

  18 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " سامانه¬ی جامع نظارتی و بازرسی ادوات صنعتی مبتنی بر اینترنت اشیا " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش غیرمسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری –قسمت بیست و سوم

  5 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " چارت بینایی سنجی دیجتال " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش غیرمسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری –قسمت بیست و دوم

  7 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " سیستم مدیریت بحران¬های سخت ره آورد " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش غیرمسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری –قسمت بیست و یکم

  3 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " دیجیتال¬سازی علم برای نسل آینده " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش غیرمسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری – قسمت چهاردهم

  9 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح "زندگی به توان دو" در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش غیرمسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری – قسمت پانزدهم

  16 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " تولید داروهای گیاهی " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش غیرمسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری – قسمت شانزدهم

  21 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " ساخت دستگاه سونوگرافی " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش غیرمسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری – قسمت هفدهم

  49 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " عینک سنجش دید با استفاده از لنز کانون متغیر " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش غیرمسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری – قسمت هجدهم

  26 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " پارك پیشرفته تفریحی آموزشی کودکان " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش غیرمسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری – قسمت نوزدهم

  11 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " بلوک پلیمری شیشه ای " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش غیرمسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری – قسمت بیستم

  12 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " دستگاه اتوماتیک تطهیر بیمار بدون نیاز به پرستار و جابجایی بیمار " در بخش غیر مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست انتقال تجربه تعامل با سرمایه گذاران- قسمت اول

  125 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی "جناب آقای زرنوخی- رییس هیات مدیره انجمن سرمایه¬گذاری خطرپذیر" در نشست انتقال تجربه تعامل با سرمایه گذاران سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست انتقال تجربه تعامل با سرمایه گذاران- قسمت دوم

  134 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی "سرکار خانم ایلدرآبادی- مدیرعامل شرکت نرم افزار و سخت افزار راه سبز چهلستون" در نشست انتقال تجربه تعامل با سرمایه گذاران سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست انتقال تجربه تعامل با سرمایه گذاران- قسمت چهارم

  124 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی "جناب آقای فرحی- مدیرمالی گروه سرمایه‎گذاری شرکت رهنما" در نشست انتقال تجربه تعامل با سرمایه گذاران سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست انتقال تجربه تعامل با سرمایه گذاران- قسمت ششم

  36 بازدید

  در این ویدئو پرسش و پاسخ های مطرح شده در نشست انتقال تجربه تعامل با سرمایه گذاران سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست انتقال تجربه تعامل با سرمایه گذاران- قسمت پنجم

  35 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی "جناب آقای سادات رسول- مدیرعامل صندوق توسعه صادرات و فناوری شریف" در نشست انتقال تجربه تعامل با سرمایه گذاران سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست انتقال تجربه تعامل با سرمایه گذاران- قسمت سوم

  123 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی "جناب آقای کریمی- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا" در نشست انتقال تجربه تعامل با سرمایه گذاران سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست معرفی ابزارهای نوین تامین مالی- قسمت هشتم

  16 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی " جناب آقای نجات بخش، مدیرعامل شرکت بهیار صنعت سپاهان" در نشست معرفی ابزارهای نوین تامین مالی سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. این برنامه با همکاری فرابورس ایران برگزار شد. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست معرفی ابزارهای نوین تامین مالی- قسمت نهم

  10 بازدید

  در این ویدئو پرسش و پاسخ های مطرح شده در نشست معرفی ابزارهای نوین تامین مالی سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. این برنامه با همکاری فرابورس ایران برگزار شد. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست معرفی ابزارهای نوین تامین مالی- قسمت سوم

  63 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی "جناب آقای دکتر نظام دوست، رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس ایران" در نشست معرفی ابزارهای نوین تامین مالی سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. این برنامه با همکاری فرابورس ایران برگزار شد. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست معرفی ابزارهای نوین تامین مالی- قسمت هفتم

  22 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی "جناب آقای گوهریان، مدیرعامل شرکت گز سکه" در نشست معرفی ابزارهای نوین تامین مالی سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. این برنامه با همکاری فرابورس ایران برگزار شد. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست معرفی ابزارهای نوین تامین مالی- قسمت اول

  23 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی "جناب آقای دکتر رضوی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی" در نشست معرفی ابزارهای نوین تامین مالی سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. این برنامه با همکاری فرابورس ایران برگزار شد. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست معرفی ابزارهای نوین تامین مالی- قسمت دوم

  20 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی "سرکار خانم دکتر بنی اسدی، مدیر روابط عمومی فرابورس ایران" در نشست معرفی ابزارهای نوین تامین مالی سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. این برنامه با همکاری فرابورس ایران برگزار شد. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452