در حال بارگذاری
 • 9
  دنبال کننده
 • 6
  دنبال شونده
 • 6هزار
  بازدید

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام

VICE PRESIDENT DEPARTMENT FOR RESEARCH

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

VICE PRESIDENT DEPARTMENT FOR RESEARCH

 • 9
  دنبال کننده
 • 6
  دنبال شونده
 • 6هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • افتخارات انتشارات معاونت پژوهش و فناوری

  32 بازدید

  افتخارات بخش انتشارات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق علیه السلام

 • معرفی مركز نواوری و كارآفرینی اجتماعی

  اخبار مركز نوآوری
  314 بازدید

  معرفی طرح ها،اقدامات و فعالیت های مركز

 • كارگاه "نوآوری باز و مدل كسب و كار در علوم انسانی"(3)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  59 بازدید

   مقدمه ای بر مفاهیم نوآوری باز و جمع سپاری  کاربردهای عام نوآوری باز و جمع سپاری  مروری بر نمونه های موفق نوآوری باز و جمع سپاری  ظرفیت های به کارگیری نوآوری باز و جمع سپاری در حوزه کسب و کار  انواع مدل های نوآوری باز و جمع سپاری  مدل های کسب و کار نوآوری و باز و جمع سپاری  راه کارهای پیاده سازی و بکارگیری نوآوری باز و جمع سپاری در کسب و کار

 • كارگاه "نوآوری باز و مدل كسب و كار در علوم انسانی"(2)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  47 بازدید

  مقدمه ای بر مفاهیم نوآوری باز و جمع سپاری  کاربردهای عام نوآوری باز و جمع سپاری  مروری بر نمونه های موفق نوآوری باز و جمع سپاری  ظرفیت های به کارگیری نوآوری باز و جمع سپاری در حوزه کسب و کار  انواع مدل های نوآوری باز و جمع سپاری  مدل های کسب و کار نوآوری و باز و جمع سپاری  راه کارهای پیاده سازی و بکارگیری نوآوری باز و جمع سپاری در کسب و کار

 • كارگاه "نوآوری باز و مدل كسب و كار در علوم انسانی"(1)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  112 بازدید

  مقدمه ای بر مفاهیم نوآوری باز و جمع سپاری  کاربردهای عام نوآوری باز و جمع سپاری  مروری بر نمونه های موفق نوآوری باز و جمع سپاری  ظرفیت های به کارگیری نوآوری باز و جمع سپاری در حوزه کسب و کار  انواع مدل های نوآوری باز و جمع سپاری  مدل های کسب و کار نوآوری و باز و جمع سپاری  راه کارهای پیاده سازی و بکارگیری نوآوری باز و جمع سپاری در کسب و کار

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (9)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  114 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (8)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  49 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (7)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  98 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (6)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  47 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی(5)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  166 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (4)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  31 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (3)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  122 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (2)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  38 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (1)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  61 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • شروع كسب و كار در حوزه علوم انسانی بخش 5

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  126 بازدید

  سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی سرفصل های کلی: - 4 گام برای شروع استارتاپ - کشف زمین بازی - عیارسنجی ایده ها - استرات‍ژی های شروع

 • شروع كسب و كار در حوزه علوم انسانی بخش 4

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  32 بازدید

  سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی سرفصل های کلی: - 4 گام برای شروع استارتاپ - کشف زمین بازی - عیارسنجی ایده ها - استرات‍ژی های شروع

 • شروع كسب و كار در حوزه علوم انسانی بخش 3

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  36 بازدید

  مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی دانشگاه امام صادق علیه السلام, [۰۷.۰۲.۱۸ ۱۲:۱۲] سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی سرفصل های کلی: - 4 گام برای شروع استارتاپ - کشف زمین بازی - عیارسنجی ایده ها - استرات‍ژی های شروع

 • شروع كسب و كار در حوزه علوم انسانی بخش 2

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  37 بازدید

  مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی دانشگاه امام صادق علیه السلام, [۰۷.۰۲.۱۸ ۱۲:۱۲] سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی سرفصل های کلی: - 4 گام برای شروع استارتاپ - کشف زمین بازی - عیارسنجی ایده ها - استرات‍ژی های شروع

 • شروع كسب و كار در حوزه علوم انسانی بخش 1

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  93 بازدید

  سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی سرفصل های کلی: - 4 گام برای شروع استارتاپ - کشف زمین بازی - عیارسنجی ایده ها - استرات‍ژی های شروع

 • كارگاه "تحلیل شبكه ای مستئل سیاستی و حكمرانی كشور"(7)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  28 بازدید

  - معرفی مفاهیم پایه ای تحلیل شبکه ای (شبکه، ارتباط، نقطه، ...) - معرفی پایه های تئوریک تحلیل شبکه ای (تئوری گراف ها و تئوری شبکه ای) - معرفی شاخص های تحلیل شبکه ای (مرکزیت ها شامل مرکزیت درجه، بینابینی، بردارویژه و مجاورت، گروه بندی ها شامل دسته ها و خوشه ها، قدرت) - آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای تحلیل شبکه ای (UCINET, NetDraw) - ارایه مثال هایی از کاربرد تحلیل شبکه ای در ارزیابی و حل مسایل سیاس

 • كارگاه "تحلیل شبكه ای مستئل سیاستی و حكمرانی كشور"(6)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  38 بازدید

  - معرفی مفاهیم پایه ای تحلیل شبکه ای (شبکه، ارتباط، نقطه، ...) - معرفی پایه های تئوریک تحلیل شبکه ای (تئوری گراف ها و تئوری شبکه ای) - معرفی شاخص های تحلیل شبکه ای (مرکزیت ها شامل مرکزیت درجه، بینابینی، بردارویژه و مجاورت، گروه بندی ها شامل دسته ها و خوشه ها، قدرت) - آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای تحلیل شبکه ای (UCINET, NetDraw) - ارایه مثال هایی از کاربرد تحلیل شبکه ای در ارزیابی و حل مسایل سیاس

 • كارگاه "تحلیل شبكه ای مستئل سیاستی و حكمرانی كشور"(5)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  21 بازدید

  - معرفی مفاهیم پایه ای تحلیل شبکه ای (شبکه، ارتباط، نقطه، ...) - معرفی پایه های تئوریک تحلیل شبکه ای (تئوری گراف ها و تئوری شبکه ای) - معرفی شاخص های تحلیل شبکه ای (مرکزیت ها شامل مرکزیت درجه، بینابینی، بردارویژه و مجاورت، گروه بندی ها شامل دسته ها و خوشه ها، قدرت) - آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای تحلیل شبکه ای (UCINET, NetDraw) - ارایه مثال هایی از کاربرد تحلیل شبکه ای در ارزیابی و حل مسایل سیاس

 • كارگاه "تحلیل شبكه ای مسائل سیاستی و حكمرانی كشور"(4)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  71 بازدید

  - معرفی مفاهیم پایه ای تحلیل شبکه ای (شبکه، ارتباط، نقطه، ...) - معرفی پایه های تئوریک تحلیل شبکه ای (تئوری گراف ها و تئوری شبکه ای) - معرفی شاخص های تحلیل شبکه ای (مرکزیت ها شامل مرکزیت درجه، بینابینی، بردارویژه و مجاورت، گروه بندی ها شامل دسته ها و خوشه ها، قدرت) - آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای تحلیل شبکه ای (UCINET, NetDraw) - ارایه مثال هایی از کاربرد تحلیل شبکه ای در ارزیابی و حل مسایل سیاس

 • كارگاه "تحلیل شبكه ای مستئل سیاستی و حكمرانی كشور"(3)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  21 بازدید

  - معرفی مفاهیم پایه ای تحلیل شبکه ای (شبکه، ارتباط، نقطه، ...) - معرفی پایه های تئوریک تحلیل شبکه ای (تئوری گراف ها و تئوری شبکه ای) - معرفی شاخص های تحلیل شبکه ای (مرکزیت ها شامل مرکزیت درجه، بینابینی، بردارویژه و مجاورت، گروه بندی ها شامل دسته ها و خوشه ها، قدرت) - آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای تحلیل شبکه ای (UCINET, NetDraw) - ارایه مثال هایی از کاربرد تحلیل شبکه ای در ارزیابی و حل مسایل سیاس

 • كارگاه "تحلیل شبكه ای مسائل سیاستی و حكمرانی كشور"(2)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  80 بازدید

  - معرفی مفاهیم پایه ای تحلیل شبکه ای (شبکه، ارتباط، نقطه، ...) - معرفی پایه های تئوریک تحلیل شبکه ای (تئوری گراف ها و تئوری شبکه ای) - معرفی شاخص های تحلیل شبکه ای (مرکزیت ها شامل مرکزیت درجه، بینابینی، بردارویژه و مجاورت، گروه بندی ها شامل دسته ها و خوشه ها، قدرت) - آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای تحلیل شبکه ای (UCINET, NetDraw) - ارایه مثال هایی از کاربرد تحلیل شبکه ای در ارزیابی و حل مسایل سیاس

 • كارگاه "تحلیل شبكه ای مسائل سیاستی و حكمرانی كشور"(1)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  58 بازدید

  - معرفی مفاهیم پایه ای تحلیل شبکه ای (شبکه، ارتباط، نقطه، ...) - معرفی پایه های تئوریک تحلیل شبکه ای (تئوری گراف ها و تئوری شبکه ای) - معرفی شاخص های تحلیل شبکه ای (مرکزیت ها شامل مرکزیت درجه، بینابینی، بردارویژه و مجاورت، گروه بندی ها شامل دسته ها و خوشه ها، قدرت) - آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای تحلیل شبکه ای (UCINET, NetDraw) - ارایه مثال هایی از کاربرد تحلیل شبکه ای در ارزیابی و حل مسایل سیاس

 • بیانات حضرت آیت الله مهدوی كنی قدس سره

  52 بازدید

  كلیپ پخش شده از بیانات رئیس فقید دانشگاه امام صادق علیه السلام حضرت آیت الله مهدوی كنی (ره) در مراسم رونمایی از دستاوردهای كتابخانه دانشگاه امام صادق (ع) در هفته كتاب و كتابخوانی

 • بیانات مقام معظم رهبری حفظه الله در خصوص كتاب

  89 بازدید

  نفس كتابداری یك كارانسانی فرهنگی برجسته ای می باشد. منتها كتابدار صرفا آن كسی نیست كه خدمت آوردن و دادن كتاب را انجام می دهد، كتابدار می تواند منبع و منشا و مرجعی باشد برای راهنمایی مراجعه كنندگان به كتاب .

 • افتخاری دیگر برای انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

  465 بازدید

  انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام ناشر برگزیده بیست و چهارمین جشنواره کتاب سال دانشجویی جمهوری اسلامی ایران شد مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی جمهوری اسلامی ایران، همزمان با ایام برگزاری بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی روز دوشنبه 22 آبان 1396 در تالار شهید دهشور دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران برگزار شد.

 • برگزاری همایش بین المللی طریق الحسین در كشور عراق

  21 بازدید

  سومین همایش بین المللی اربعین "طریق الحسین علیه السلام" با حضور اساتید برجسته علمی جهان اسلام و با همكاری دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشگاه كوفه و مسجد مقدس جمكران در كشور عراق شهر مقدس نجف برگزار شد.

 • The role of myth and ideology of the Teachers' groups

  19 بازدید

  At this meeting, Seyyed Farid al-Attas, professor of sociology at the Singapore International University, explored the role of myth in shaping the ideology of the Teachers' groups. This meeting was held on December 26, 2016 in the martyr Motahari Hall of Imam Sadiq University (AS) with the presence of students and professors.

 • Q A session with students and professors from Qatar

  16 بازدید

  In this meeting, which was attended by a group of professors and students from the State of Qatar at Imam Sadiq University, Dr. Khani, the faculty member of the Faculty of Islamic and Political Sciences, and Dr. Karimi, the head of the Department of Scientific and International Cooperation of the University, answered the questions of the students.