در حال بارگذاری
 • 9
  دنبال کننده
 • 6
  دنبال شونده
 • 7.9هزار
  بازدید

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق علیه السلام

VICE PRESIDENT DEPARTMENT FOR RESEARCH

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

VICE PRESIDENT DEPARTMENT FOR RESEARCH

 • 9
  دنبال کننده
 • 6
  دنبال شونده
 • 7.9هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • علم و عمل ایمانی

  64 بازدید

  کتاب حاضر مجموعه ای از سخنرانی هایی است که در نشست های مختلف و به مناسبت های خاص به عنوان تذکرات اخلاقی و احیاناً اجتماعی؛ توسط حضرت آیت الله محمدرضا مهدوی کنی ایراد شده است.

 • گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر

  91 بازدید

  مؤلف: جلال درخشه ناشر: دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

 • مساله حجاب در غرب

  146 بازدید

  کتاب «مسئله حجاب در غرب؛ بررسی حقوقی- جامعه شناختی» نوشته علی غلامی در چهار فصل است که انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام) در موضوع فرهنگ آن را چاپ و منتشر کرده است.

 • افتخارات انتشارات معاونت پژوهش و فناوری

  46 بازدید

  افتخارات بخش انتشارات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق علیه السلام

 • معرفی مركز نواوری و كارآفرینی اجتماعی

  اخبار مركز نوآوری
  468 بازدید

  معرفی طرح ها،اقدامات و فعالیت های مركز

 • كارگاه "نوآوری باز و مدل كسب و كار در علوم انسانی"(3)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  113 بازدید

   مقدمه ای بر مفاهیم نوآوری باز و جمع سپاری  کاربردهای عام نوآوری باز و جمع سپاری  مروری بر نمونه های موفق نوآوری باز و جمع سپاری  ظرفیت های به کارگیری نوآوری باز و جمع سپاری در حوزه کسب و کار  انواع مدل های نوآوری باز و جمع سپاری  مدل های کسب و کار نوآوری و باز و جمع سپاری  راه کارهای پیاده سازی و بکارگیری نوآوری باز و جمع سپاری در کسب و کار

 • كارگاه "نوآوری باز و مدل كسب و كار در علوم انسانی"(2)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  119 بازدید

  مقدمه ای بر مفاهیم نوآوری باز و جمع سپاری  کاربردهای عام نوآوری باز و جمع سپاری  مروری بر نمونه های موفق نوآوری باز و جمع سپاری  ظرفیت های به کارگیری نوآوری باز و جمع سپاری در حوزه کسب و کار  انواع مدل های نوآوری باز و جمع سپاری  مدل های کسب و کار نوآوری و باز و جمع سپاری  راه کارهای پیاده سازی و بکارگیری نوآوری باز و جمع سپاری در کسب و کار

 • كارگاه "نوآوری باز و مدل كسب و كار در علوم انسانی"(1)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  180 بازدید

  مقدمه ای بر مفاهیم نوآوری باز و جمع سپاری  کاربردهای عام نوآوری باز و جمع سپاری  مروری بر نمونه های موفق نوآوری باز و جمع سپاری  ظرفیت های به کارگیری نوآوری باز و جمع سپاری در حوزه کسب و کار  انواع مدل های نوآوری باز و جمع سپاری  مدل های کسب و کار نوآوری و باز و جمع سپاری  راه کارهای پیاده سازی و بکارگیری نوآوری باز و جمع سپاری در کسب و کار

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (9)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  270 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (8)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  115 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (7)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  152 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (6)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  109 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی(5)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  408 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (4)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  73 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (3)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  246 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (2)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  68 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • كارگاه‎ نوآوری و كارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی (1)

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  127 بازدید

  دكتر مهدی طغیانی دكترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مؤلف كتاب (تعلیم و تربیت اقتصادی) سرفصل های كارگاه: - كارآفرینی اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت - آشنایی با حوزه تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر موسسات فعال دنیا - محصولات و خدمات در تربیت اقتصادی و مالی با تاكید بر كودكان و نوجوانان - تربیت اقتصادی و مالی در تمدن اسلامی و جایگاه آن در عصر حاضر

 • شروع كسب و كار در حوزه علوم انسانی بخش 5

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  231 بازدید

  سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی سرفصل های کلی: - 4 گام برای شروع استارتاپ - کشف زمین بازی - عیارسنجی ایده ها - استرات‍ژی های شروع

 • شروع كسب و كار در حوزه علوم انسانی بخش 4

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  41 بازدید

  سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی سرفصل های کلی: - 4 گام برای شروع استارتاپ - کشف زمین بازی - عیارسنجی ایده ها - استرات‍ژی های شروع

 • شروع كسب و كار در حوزه علوم انسانی بخش 3

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  50 بازدید

  مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی دانشگاه امام صادق علیه السلام, [۰۷.۰۲.۱۸ ۱۲:۱۲] سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی سرفصل های کلی: - 4 گام برای شروع استارتاپ - کشف زمین بازی - عیارسنجی ایده ها - استرات‍ژی های شروع

 • شروع كسب و كار در حوزه علوم انسانی بخش 2

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  54 بازدید

  مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی دانشگاه امام صادق علیه السلام, [۰۷.۰۲.۱۸ ۱۲:۱۲] سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی سرفصل های کلی: - 4 گام برای شروع استارتاپ - کشف زمین بازی - عیارسنجی ایده ها - استرات‍ژی های شروع

 • شروع كسب و كار در حوزه علوم انسانی بخش 1

  مرکز نوآوری و کارآفر...
  107 بازدید

  سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی سرفصل های کلی: - 4 گام برای شروع استارتاپ - کشف زمین بازی - عیارسنجی ایده ها - استرات‍ژی های شروع

 • بیانات حضرت آیت الله مهدوی كنی قدس سره

  76 بازدید

  كلیپ پخش شده از بیانات رئیس فقید دانشگاه امام صادق علیه السلام حضرت آیت الله مهدوی كنی (ره) در مراسم رونمایی از دستاوردهای كتابخانه دانشگاه امام صادق (ع) در هفته كتاب و كتابخوانی

 • بیانات مقام معظم رهبری حفظه الله در خصوص كتاب

  181 بازدید

  نفس كتابداری یك كارانسانی فرهنگی برجسته ای می باشد. منتها كتابدار صرفا آن كسی نیست كه خدمت آوردن و دادن كتاب را انجام می دهد، كتابدار می تواند منبع و منشا و مرجعی باشد برای راهنمایی مراجعه كنندگان به كتاب .

 • افتخاری دیگر برای انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

  859 بازدید

  انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام ناشر برگزیده بیست و چهارمین جشنواره کتاب سال دانشجویی جمهوری اسلامی ایران شد مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی جمهوری اسلامی ایران، همزمان با ایام برگزاری بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی روز دوشنبه 22 آبان 1396 در تالار شهید دهشور دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران برگزار شد.

 • برگزاری همایش بین المللی طریق الحسین در كشور عراق

  31 بازدید

  سومین همایش بین المللی اربعین "طریق الحسین علیه السلام" با حضور اساتید برجسته علمی جهان اسلام و با همكاری دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشگاه كوفه و مسجد مقدس جمكران در كشور عراق شهر مقدس نجف برگزار شد.

 • The role of myth and ideology of the Teachers' groups

  23 بازدید

  At this meeting, Seyyed Farid al-Attas, professor of sociology at the Singapore International University, explored the role of myth in shaping the ideology of the Teachers' groups. This meeting was held on December 26, 2016 in the martyr Motahari Hall of Imam Sadiq University (AS) with the presence of students and professors.

 • Q A session with students and professors from Qatar

  21 بازدید

  In this meeting, which was attended by a group of professors and students from the State of Qatar at Imam Sadiq University, Dr. Khani, the faculty member of the Faculty of Islamic and Political Sciences, and Dr. Karimi, the head of the Department of Scientific and International Cooperation of the University, answered the questions of the students.

 • TED: Islamophobia

  78 بازدید

  The meeting addressed Muslim problems in Western society and the murder of three Muslim students in North Carolina

 • TED: Islamophobia

  28 بازدید

  The meeting addressed Muslim problems in Western society and the murder of three Muslim students in North Carolina.

 • سخنرانی وزیر علوم در دانشگاه امام صادق علیه السلام

  91 بازدید

  سخنران ویژه سومین جشنواره تلفیقی آموزش و پژوهش سال 1395 دانشگاه امام صادق علیه السلام دكتر فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات وفناوری وقت بودند. لازم به ذكر است كه با پیگیری ها و مساعدتهای ایشان در سالهای گذشته به علت تعداد واحدهای زیاد درسی و سطح بالای آموزش در این دانشگاه مجوز دوره كارشناسی ارشد پیوسته صادر شد.

 • Presenting an article on Terrorism in Spain

  33 بازدید

  Mohsen Mohseni, a student at Imam Sadiq University in Madrid, Spain, has presented his article titled "Terrorism and Historic and Cultural Activities," and believes that eradicating ISIL's historical and cultural effects is contrary to Islamic commands.