104 دنبال‌ کننده
43.1 هزار بازدید ویدیو

تیم خبریو- متن کاوی در وب فارسی-4(3)

2 هزار بازدید ۳ سال پیش

جلسه چهارم- قسمت سوم

دیگر ویدیوها

تیم خبریو- متن کاوی در وب فارسی-3

1.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

تیم خبریو-متن کاوی در وب فارسی-2

1.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

تیم خبریو- متن کاوی در وب فارسی-1

4.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

خواستن های نخواستنی

241 بازدید ۳ سال پیش

خواستن های نخواستنی

140 بازدید ۳ سال پیش

خواستن های نخواستنی

252 بازدید ۳ سال پیش

کارگاه آموزشی بازاریابی

913 بازدید ۴ سال پیش

کارگاه آموزشی بازاریابی

474 بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر