112 دنبال‌ کننده
46.3 هزار بازدید ویدیو

تیم خبریو- متن کاوی در وب فارسی-4(3)

2 هزار بازدید 3 سال پیش

جلسه چهارم- قسمت سوم

دیگر ویدیوها

تیم خبریو- متن کاوی در وب فارسی-3

1.5 هزار بازدید 4 سال پیش

تیم خبریو-متن کاوی در وب فارسی-2

1.8 هزار بازدید 4 سال پیش

تیم خبریو- متن کاوی در وب فارسی-1

4.6 هزار بازدید 4 سال پیش

خواستن های نخواستنی

289 بازدید 4 سال پیش

خواستن های نخواستنی

178 بازدید 4 سال پیش

خواستن های نخواستنی

279 بازدید 4 سال پیش

کارگاه آموزشی بازاریابی

1.1 هزار بازدید 4 سال پیش

کارگاه آموزشی بازاریابی

528 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر