13 دنبال‌ کننده
28.2 هزار بازدید ویدیو
705 بازدید 3 سال پیش

ابزاری برای ازبین بردن لایه زنگ زده فلزات به آسانی اکسیدفلزات دغدغه بعضی مشاغل و صنایع میباشد

آخرین ویدیوها

ربات پرنده

دیگر ویدیوها

242 بازدید 3 سال پیش
170 بازدید 3 سال پیش
598 بازدید 3 سال پیش
139 بازدید 3 سال پیش
30 بازدید 3 سال پیش
635 بازدید 3 سال پیش
440 بازدید 3 سال پیش
119 بازدید 3 سال پیش
772 بازدید 3 سال پیش
357 بازدید 3 سال پیش
861 بازدید 3 سال پیش
791 بازدید 3 سال پیش
526 بازدید 3 سال پیش
237 بازدید 3 سال پیش
143 بازدید 3 سال پیش
850 بازدید 3 سال پیش
514 بازدید 3 سال پیش
456 بازدید 3 سال پیش
167 بازدید 3 سال پیش
405 بازدید 3 سال پیش
345 بازدید 3 سال پیش
64 بازدید 3 سال پیش
86 بازدید 3 سال پیش
62 بازدید 3 سال پیش
262 بازدید 3 سال پیش
68 بازدید 3 سال پیش
209 بازدید 3 سال پیش
55 بازدید 3 سال پیش
68 بازدید 3 سال پیش
111 بازدید 3 سال پیش
377 بازدید 3 سال پیش
663 بازدید 3 سال پیش
110 بازدید 3 سال پیش
446 بازدید 3 سال پیش
52 بازدید 3 سال پیش
66 بازدید 3 سال پیش
140 بازدید 3 سال پیش
304 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر