ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
92 دنبال‌ کننده
33.2 هزار بازدید ویدیو
254 بازدید 2 سال پیش

در این جلسه به بررسی و توضیح لایه چهارم یعنی لایه انتقال یا ( transport ) در OSI model میپردازیم

دیگر ویدیوها

219 بازدید 2 سال پیش
279 بازدید 2 سال پیش
411 بازدید 2 سال پیش
163 بازدید 2 سال پیش
180 بازدید 2 سال پیش
793 بازدید 2 سال پیش
163 بازدید 2 سال پیش
84 بازدید 2 سال پیش
284 بازدید 2 سال پیش
83 بازدید 2 سال پیش
61 بازدید 2 سال پیش
130 بازدید 2 سال پیش
216 بازدید 2 سال پیش
33 بازدید 2 سال پیش
88 بازدید 2 سال پیش
147 بازدید 2 سال پیش
324 بازدید 2 سال پیش
167 بازدید 2 سال پیش
1 هزار بازدید 2 سال پیش
182 بازدید 2 سال پیش
780 بازدید 2 سال پیش
161 بازدید 2 سال پیش
239 بازدید 2 سال پیش
333 بازدید 2 سال پیش
456 بازدید 3 سال پیش
550 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر