ماشین غول‌پیکر ساخت پل

132 بازدید 9 ماه پیش

ارزیابی زیست محیطی

42 بازدید 11 ماه پیش

TBM

100 بازدید 1 سال پیش

sloping and shoring requirements

24 بازدید 1 سال پیش

rolled steel

16 بازدید 1 سال پیش

pavement blocks

17 بازدید 1 سال پیش

26 بازدید 1 سال پیش

HSE 2

48 بازدید 1 سال پیش

HSE 1

63 بازدید 1 سال پیش

flexlock construction methods

6 بازدید 1 سال پیش

excavation safety training

29 بازدید 1 سال پیش

excavation process

15 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر