3 دنبال‌ کننده
478 بازدید ویدیو
38 بازدید 1 ماه پیش

در قانون جدید چک، مالک نهایی چک در صورت کسری حساب صادرکننده می‌تواند مبلغ موجود در آن حساب را طلب کند و هم‌چنین خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در ساير حساب‌های انفرادی ريالی صاحب حساب در همان بانک شود. همچنین در صورت کافی نبودن موجودی حساب‌جاری و عدم امکان تامین وجه چک از محل سایر حساب‌های صادرکننده آن در همان بانک و سایر دلایل که منجر به ثبت برگشت چک شود، تمام حساب‌هاي صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غيرقابل پرداخت بودن (ثبت برگش

spaniol

16 بازدید 1 ماه پیش

Año fiscal finalizado en 20 de marzo de 2021

سیاست اعتباری

فارسی

36 بازدید 1 ماه پیش

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

نمایش بیشتر