دومین کنفرانس بین المللی «دیپلماسی اسلامی و قدرت نرم در سیرۀ پیامبر اعظم (ص)»

0 | 0 بازدید کل
گزارش تخلف
اشتراک گذاری

مجمع جهانی صلح اسلامی برای معرفی و تبیین دیپلماسی اسلامی با تاکید بر سیرۀ پیامبر اعظم(ص) دومین کنفرانس بین‌المللی «دیپلماسی اسلامی و قدرت نرم در سیره پیامبر اعظم(ص)» را با مشارکت و همراهی جمعی از نخبگان و کارشناسان داخلی، خارجی و نمایندگان دستگاه¬های ملی و فراملی در اسفند ماه سال 1400 در تهران برگزار می کند.