81 دنبال‌ کننده
1.4 هزار بازدید ویدیو
31 بازدید 4 روز پیش

آخرین ویدیوها

فیزیک3

65 بازدید 1 ماه پیش

تدریس مبحث تشدید فصل 3 فیزیک دوازدهم مدرس محمدجعفر نیک چی

دیگر ویدیوها

31 بازدید 4 روز پیش
10 بازدید 4 روز پیش
4 بازدید 1 هفته پیش
12 بازدید 1 هفته پیش
38 بازدید 1 هفته پیش
63 بازدید 1 هفته پیش
14 بازدید 3 هفته پیش
78 بازدید 3 هفته پیش
20 بازدید 3 هفته پیش
89 بازدید 3 هفته پیش
31 بازدید 1 ماه پیش
19 بازدید 1 ماه پیش
16 بازدید 1 ماه پیش
16 بازدید 1 ماه پیش
18 بازدید 1 ماه پیش
19 بازدید 1 ماه پیش
28 بازدید 1 ماه پیش
21 بازدید 1 ماه پیش
19 بازدید 1 ماه پیش
30 بازدید 1 ماه پیش
9 بازدید 1 ماه پیش
30 بازدید 1 ماه پیش
25 بازدید 1 ماه پیش
7 بازدید 1 ماه پیش
39 بازدید 1 ماه پیش
38 بازدید 1 ماه پیش
25 بازدید 1 ماه پیش
15 بازدید 1 ماه پیش
37 بازدید 1 ماه پیش
41 بازدید 1 ماه پیش
65 بازدید 1 ماه پیش
110 بازدید 2 ماه پیش
35 بازدید 2 ماه پیش
29 بازدید 2 ماه پیش
45 بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر