103 بازدید 5 ماه پیش

فیلمبرداری از میادین پروژه های مسکونی- تجاری -مساجد -پارکها-شرکت عمران... جهت معرفی شهر اندیشه 09223271123 جعفری helishot.net helikopter.ir کانال تلگرام iransky.jafari@

فیلمبرداری

103 بازدید 5 ماه پیش

فیلمبرداری از میادین پروژه های مسکونی- تجاری -مساجد -پارکها-شرکت عمران... جهت معرفی شهر اندیشه 09223271123 جعفری helishot.net helikopter.ir کانال تلگرام iransky.jafari@

دیگر ویدیوها

103 بازدید 5 ماه پیش
3.7 هزار بازدید 3 سال پیش