28 دنبال‌ کننده
89.9 هزار بازدید ویدیو
608 بازدید 1 سال پیش

فدرال وشهید مزاری مصاحبه ای شهید مزاری درباره ساختار فدرالی در افغانستان

دیگر ویدیوها

426 بازدید 4 ماه پیش
530 بازدید 11 ماه پیش
270 بازدید 11 ماه پیش
303 بازدید 1 سال پیش
135 بازدید 1 سال پیش
608 بازدید 1 سال پیش
119 بازدید 2 سال پیش
857 بازدید 2 سال پیش
852 بازدید 2 سال پیش
342 بازدید 2 سال پیش
1.8 هزار بازدید 3 سال پیش
16.3 هزار بازدید 4 سال پیش
6.5 هزار بازدید 5 سال پیش
301 بازدید 5 سال پیش
5.7 هزار بازدید 7 سال پیش
9.8 هزار بازدید 8 سال پیش
4.3 هزار بازدید 8 سال پیش
2.1 هزار بازدید 9 سال پیش
2.4 هزار بازدید 9 سال پیش
11.4 هزار بازدید 9 سال پیش
1.5 هزار بازدید 9 سال پیش
1.2 هزار بازدید 9 سال پیش
7 هزار بازدید 9 سال پیش
3.5 هزار بازدید 9 سال پیش