مستند قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا

32 بازدید 1 ماه پیش

مستند قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا /قسمت اول ( ۱ الی ۱۰ فروردین ۹۹) با حضور و فعالیت موسسات، خیریه ها و گروه های جهادی فعال در ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور