5 بازدید 1 هفته پیش

برای اینکه به بازار خودرو مسلط شوید برای اینکه رفتار بازار خودرو را تحلیل کنید از نحوه بازاریابی و برخورد درست با مشتری آگاهی شوید و..... فربد شیرالی پور راه را به شما نشان خواهد داد. www.sctae.net

دیگر ویدیوها

251 بازدید 8 ماه پیش
309 بازدید 1 سال پیش
177 بازدید 1 سال پیش
940 بازدید 1 سال پیش
404 بازدید 1 سال پیش
804 بازدید 1 سال پیش
604 بازدید 1 سال پیش
922 بازدید 1 سال پیش
642 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر