7 دنبال‌ کننده
536 بازدید ویدیو
128 بازدید 2 سال پیش

در رویداد جهش گیکز در یک رقابت یک روزه برنامه نویسان برای یک چالش واقعی که از سمت جهش مطرح میشود، راهکارهای عملی و برنامه نویسی ارائه میدهند و در یک روز راهکار خود را با کدی که میزنند عملی ارائه میدهند. رویداد دوم جهش گیکز در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.

دیگر ویدیوها

128 بازدید 2 سال پیش
48 بازدید 2 سال پیش
149 بازدید 2 سال پیش
53 بازدید 2 سال پیش
158 بازدید 2 سال پیش