34 دنبال‌ کننده
84.3 هزار بازدید ویدیو
51 بازدید 10 ماه پیش

بهترین روش برای پی بردن به موجودی منابع انسانی ایجاد سیستم اطلاعاتی منابع انسانی است یعنی استفاده از روشی منظم برای کسب اطلاعاتی که تصمیم گیری درباره منابع انسانی را اکان پذیر می سازد. این اطلعات زمانی مناسب است که دقیق صحیح مربوط و بهنگام باشد

دیگر ویدیوها

2.4 هزار بازدید 6 سال پیش
371 بازدید 6 سال پیش
1.8 هزار بازدید 6 سال پیش
1.3 هزار بازدید 7 سال پیش
924 بازدید 7 سال پیش
4.5 هزار بازدید 8 سال پیش
6.3 هزار بازدید 8 سال پیش
4.3 هزار بازدید 8 سال پیش
5 هزار بازدید 8 سال پیش
6.4 هزار بازدید 8 سال پیش
6.9 هزار بازدید 8 سال پیش
2.3 هزار بازدید 10 سال پیش