130 دنبال‌ کننده
432.9 هزار بازدید ویدیو

کاربردهای عناصر در زندگی

35 نمایش ۵ روز پیش

برای دانلود ویدئوهای بیشتر به سایت جم شیمی https://www.JamShimi.ir مراجعه نمایید.

دیگر ویدیوها

رقص آتش بر روی آب

228 نمایش ۱ ماه پیش

آزمایش آتش سرد در شیمی

424 نمایش ۱ ماه پیش

آزمایش خمیردندان فیل6

361 نمایش ۱ ماه پیش

یخ خشک و سدیم هیدروکسید

180 نمایش ۱ ماه پیش

تجزیه آب اکسیژنه

183 نمایش ۱ ماه پیش

بارش رسوب طلایی

202 نمایش ۱ ماه پیش

آزمایش خمیر دندان فیل5

133 نمایش ۱ ماه پیش

از تفریحات شیمیدانها!

138 نمایش ۱ ماه پیش

سولفوریک اسید با اسفنج

160 نمایش ۲ ماه پیش

آلیاژ حافظه دار

73 نمایش ۲ ماه پیش

آزمایشی در مورد یخ خشک

236 نمایش ۲ ماه پیش

ریختن گالیم روی آیفون ۶

250 نمایش ۲ ماه پیش

قدرت نانو تکنولوژی

112 نمایش ۲ ماه پیش

فنول فتالئین

97 نمایش ۲ ماه پیش

واکنش کلسیم کربید با آب

84 نمایش ۲ ماه پیش

آزمایش خمیردندان فیل7

54 نمایش ۲ ماه پیش

نیتروژن جامد

63 نمایش ۲ ماه پیش

جوهر نامرئی

239 نمایش ۲ ماه پیش

برقکافت محلول KI

80 نمایش ۲ ماه پیش

برقکافت آب

112 نمایش ۲ ماه پیش
نمایش بیشتر