در حال بارگذاری
 • 123
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 63هزار
  بازدید

انجمن جاواکاپ

جاوا و انجمن جاواکاپ. هدف انجمن جاواکاپ، گسترش کمی و ارتقای کیفی صنعت جاوا در ایران است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

جاوا و انجمن جاواکاپ. هدف انجمن جاواکاپ، گسترش کمی و ارتقای کیفی صنعت جاوا در ایران است.

 • 123
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 63هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • قسمت 22 آموزش جاوا: بازآرایی متن برنامه‌ها (Refactoring)

  371 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوع این جلسه: بازآرایی (Refactoring) برنامه‌ها به منظور رفع Bad Smells ویا Code Smells

 • قسمت 21 آموزش جاوا: برنامه نویسی تست محور با کمک JUnit

  1,909 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوع این جلسه: تست و آزمون واحد، برنامه نویسی تست محور و JUnit

 • قسمت نوزدهم آموزش جاوا: بازتاب (Reflection)

  1,658 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: نیاز به اطلاعات نوع شیء در زمان اجرا استفاده از این اطلاعات در زمان اجرا امکانات جاوا در این زمینه: بازتاب (Reflection) مفهوم بازتاب در برنامه نویسی بارگذاری پویا (Dynamic Loading) شیء کلاس (Class Object)

 • قسمت هجدهم آموزش جاوا: مفاهیم پیشرفته برنامه های همروند

  1,684 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: امکانات جدید در جاوا در زمینه برنامه های همروند ظرف های همروند (concurrent collections) اشیاء هماهنگ کننده (synchronizers) کلاس های thread-safe اشیاء قفل (lock) متغیرهای اتمیک (atomic) اجراگر (executor) خزانه نخ (thread pool) مرور مفاهیم تئوری همروندی

 • قسمت هفدهم آموزش جاوا: برنامه نویسی چندنخی (Threads)

  1,724 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات مفهوم همروندی (Concurrency) و برنامه های همروند نخ (Thread) و برنامه نویسی چندنخی (Multi-thread) همزمانی (Synchronization) حالت های یک نخ (Thread State)

 • قسمت شانزدهم آموزش جاوا: فایل و ورودی/خروجی در جاوا

  2,285 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: ورودی و خروجی برنامه ها (IO) برنامه نویسی فایل جریان های ورودی و خروجی (Stream) خواننده و نویسنده (Reader/Writer) مفهوم Serialization برنامه نویسی تحت شبکه (Socket Programming) امکانات نسخه های جدید جاوا برای کار با فایل ها

 • قسمت پانزدهم آموزش جاوا: انواع داده عام (Generics)

  1,345 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: کلاس های عام (Generic Classes) متدهای عام (Generic Methods) انواع عام و وراثت فرایند مَحو (Erasure)

 • قسمت چهاردهم آموزش جاوا: ظرف ها (Collections)

  1,732 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: ظرف ها و ساختمان داده ها در جاوا واسط ها و کلاس های مهم در این زمینه Collection, Set, List, Map ArrayList, LinkedList, HashSet, HashMap اشیاء مبتنی بر Hash و کاربرد متد hashCode مفهوم Iterator ترتیب و مقایسه اشیاء کلاس های کمکی Arrays و Collections سایر کلاس ها و واسط های مهم در زمینه ظرف ها

 • قسمت سیزدهم آموزش جاوا: مدیریت خطا و استثنا Exceptions

  1,928 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: ماهیت خطا و استثنا چارچوب مدیریت استثناها مزایای چارچوب مدیریت استثناها مدیریت استثناها در جاوا

 • قسمت دوازدهم آموزش جاوا: واسط (Interface)

  2,168 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: واسط (Interface) کاربرد واسط در طراحی نرم افزار واسط در نمودار UML وراثت چندگانه (Multiple Inheritance) کلاس داخلی (Inner Class) کلاس داخلی بی نام (Anonymous Inner Class)

 • قسمت یازدهم آموزش جاوا: چندریختی (Polymorphism)

  2,107 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: چندریختی (Polymorphism) کاربرد چندریختی کلاس ها و متدهای انتزاعی (Abstract) متدها و کلاس های final انقیاد پویا (Dynamic Binding) اطلاعات نوع داده شیء در زمان اجرا

 • قسمت دهم آموزش جاوا: وراثت (inheritance)

  2,607 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: وراثت (Inheritance) سلسله مراتب کلاس ها (Class Hierarchies) ارتباط IS-A فرایند مقداردهی اولیه در زیرکلاس ها جایگاه و کاربرد وراثت در طراحی نرم افزار نمایش وراثت در UML Class Diagram

 • پروژه دوم جاواکاپ (تمرین برنامه نویسی)

  1,376 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: استفاده عملی از مفاهیم شیءگرا در قالب پروژه دوم برنامه نویسی.

 • قسمت نهم آموزش جاوا: مهارت های برنامه نویسی

  1,980 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: موضوع این جلسه: مروری بر چند نکته و مهارت برنامه نویسی مستندات جاوا (javadoc) مفهوم Classpath فایل های JAR امکانات محیط های توسعه (IDE) تکمیل کد امکانات اشکال یابی (Debugging) تولید کد (تولید سازنده، تولید equals، toString، getter وsetter)

 • قسمت هشتم آموزش جاوا: چند داستان کوتاه درباره جاوا

  2,196 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: مجموعه ای از چند مفهوم برنامه نویسی پراکنده: متدهایی با تعداد متغیر پارامتر (Variable Argument List) کلاس های لفاف انواع اولیه (Primitive Wrapper Classes) سربارکردن متدها (Overloading) متدهای toString و equals متغیرهای ثابت (final variables) اشیاء تغییرناپذیر (Immutable) انواع داده شمارشی (enum)

 • قسمت هفتم آموزش جاوا: امکانات شیءگرا در جاوا

  2,776 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: روش طبقه بندی کلاس ها در جاوا بسته (package) سطوح دسترسی Access Levels مفهوم استاتیک (static) کلیدواژه this

 • قسمت ششم آموزش جاوا: تولد و مرگ اشیاء

  2,541 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: چگونه یک شیء به دنیا می آید؟ وضعیت اولیه یک شیء چگونه ایجاد می شود؟ فرایند ایجاد اولیه اشیاء (Initialization) سازنده (Constructor) فرایند مرگ اشیاء ((Cleanup

 • قسمت پنجم آموزش جاوا: اشیاء در جاوا

  3,259 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: ایجاد اشیاء وضعیت اشیاء در حافظه زباله روب (Garbage Collector) ارسال پارامتر به متدها (Parameter Passing) بخش های مختلف حافظه

 • قسمت چهارم آموزش جاوا: برنامه نویسی شیءگرا

  4,022 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: برنامه نویسی شیءگرا، کلاس، شیء، ویژگی ها و متدها، مفهوم واسط (interface)، مفهوم محصورسازی (Encapsulation)، نوشتن و استفاده از اولین کلاس

 • قسمت سوم آموزش جاوا: رشته، آرایه و چند داستان دیگر

  4,980 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ String, Array, and other Stories مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir

 • قسمت بیستم آموزش جاوا: آشنایی با جاوا 8

  2,062 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - آشنایی با امکانات جدید در نسخه 8 زبان جاوا مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir

 • قسمت دوم: مفاهیم اولیه زبان جاوا (javacup.ir)

  4,787 بازدید

  محیط های توسعه نرم افزار، متغیر، انواع داده اولیه، عملگر، شرط، حلقه، متد. توضیحات بیشتر: در سایت javacup.ir

 • قسمت اول آموزش جاوا: آشنایی با جاوا

  9,160 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: آشنایی با جاوا تاریخچه جاوا ویژگی های جاوا چرا جاوا مهم است؟ نصب و راه اندازی نوشتن و اجرای اولین برنامه به زبان جاوا