2 دنبال‌ کننده
44.1 هزار بازدید ویدیو

امداد رسانی با جت اسکی در گلستان-ششم فروردین 98

106 بازدید 1 سال پیش

جت اسکی های سازمان امداد و نجات از استان مازندران برای امداد رسانی به گلستان اعزام شده اند.

دیگر ویدیوها

مسابقات ورزش چند گانه جت اسکی

1.3 هزار بازدید 3 سال پیش

نمایش جت اسکی مسابقات

825 بازدید 3 سال پیش

جت اسکی تصادف

536 بازدید 3 سال پیش

تعمیرات جت اسکی

3.5 هزار بازدید 3 سال پیش

جت اسکی تصادف

1.9 هزار بازدید 3 سال پیش

جت اسکی تصادف

602 بازدید 3 سال پیش

جت اسکی - انجمن جت اسکی -jet ski

2.6 هزار بازدید 3 سال پیش

جت اسکی سواری آموزش

7 هزار بازدید 3 سال پیش

جت اسکی هیجانی

1.6 هزار بازدید 3 سال پیش

هیجان با جت اسکی سواری

4.7 هزار بازدید 3 سال پیش

جت اسکی سواری

2.5 هزار بازدید 3 سال پیش

مسابقات جت اسکی دراک

404 بازدید 3 سال پیش

جت اسکی

1.2 هزار بازدید 3 سال پیش

مسابقات چند گانه جت اسکی کشوری

1.3 هزار بازدید 3 سال پیش

جت اسکی - انجمن جت اسکی -jet ski

2.1 هزار بازدید 3 سال پیش

جت اسکی

722 بازدید 3 سال پیش

جت اسکی آبادان

490 بازدید 3 سال پیش

جت اسکی

877 بازدید 3 سال پیش

جت اسکی

524 بازدید 3 سال پیش

نجات غریق jk38

374 بازدید 3 سال پیش

مسابقه جت اسکی

597 بازدید 3 سال پیش

تصادف جت اسکی

2.6 هزار بازدید 3 سال پیش

ورزش چندگانه جت اسکی

589 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر