7 دنبال‌ کننده
50.7 هزار بازدید ویدیو
114 بازدید 2 سال پیش

جت اسکی های سازمان امداد و نجات از استان مازندران برای امداد رسانی به گلستان اعزام شده اند.

آخرین ویدیوها

انجمن جت اسکی و جت بُت

8.8 هزار بازدید 4 سال پیش

گواهینامه جت اسکی - انجمن جت اسکی _ آموزش جت اسکی WWW.JSBA.IR HNFO@JSBA.IR

انجمن جت اسکی و جت بُت

3.2 هزار بازدید 4 سال پیش

گواهینامه جت اسکی - انجمن جت اسکی _ آموزش جت اسکی WWW.JSBA.IR HNFO@JSBA.IR info@sanatkaran.co

دیگر ویدیوها

1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
975 بازدید 4 سال پیش
579 بازدید 4 سال پیش
3.7 هزار بازدید 4 سال پیش
3.1 هزار بازدید 4 سال پیش
667 بازدید 4 سال پیش
3.2 هزار بازدید 4 سال پیش
8.8 هزار بازدید 4 سال پیش
1.6 هزار بازدید 4 سال پیش
5 هزار بازدید 4 سال پیش
3.1 هزار بازدید 4 سال پیش
419 بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
1.4 هزار بازدید 4 سال پیش
2.4 هزار بازدید 4 سال پیش
737 بازدید 4 سال پیش
515 بازدید 4 سال پیش
926 بازدید 4 سال پیش
569 بازدید 4 سال پیش
378 بازدید 4 سال پیش
983 بازدید 4 سال پیش
2.8 هزار بازدید 4 سال پیش
615 بازدید 4 سال پیش