1 دنبال‌ کننده
34.7 هزار بازدید ویدیو

امداد رسانی با جت اسکی در گلستان-ششم فروردین 98

74 نمایش ۲ ماه پیش

جت اسکی های سازمان امداد و نجات از استان مازندران برای امداد رسانی به گلستان اعزام شده اند.

دیگر ویدیوها

مسابقات ورزش چند گانه جت اسکی

1.2 هزار نمایش ۲ سال پیش

نمایش جت اسکی مسابقات

689 نمایش ۲ سال پیش

جت اسکی تصادف

465 نمایش ۲ سال پیش

تعمیرات جت اسکی

2.9 هزار نمایش ۲ سال پیش

جت اسکی تصادف

1.5 هزار نمایش ۲ سال پیش

جت اسکی تصادف

479 نمایش ۲ سال پیش

جت اسکی - انجمن جت اسکی -jet ski

1.7 هزار نمایش ۲ سال پیش

جت اسکی سواری آموزش

5 هزار نمایش ۲ سال پیش

جت اسکی هیجانی

1.4 هزار نمایش ۲ سال پیش

هیجان با جت اسکی سواری

4.3 هزار نمایش ۲ سال پیش

جت اسکی سواری

1.8 هزار نمایش ۲ سال پیش

مسابقات جت اسکی دراک

342 نمایش ۲ سال پیش

جت اسکی

1.1 هزار نمایش ۲ سال پیش

مسابقات چند گانه جت اسکی کشوری

1.1 هزار نمایش ۲ سال پیش

جت اسکی - انجمن جت اسکی -jet ski

1.7 هزار نمایش ۲ سال پیش

جت اسکی

662 نمایش ۲ سال پیش

جت اسکی آبادان

426 نمایش ۲ سال پیش

جت اسکی

688 نمایش ۲ سال پیش

جت اسکی

480 نمایش ۲ سال پیش

نجات غریق jk38

328 نمایش ۲ سال پیش

مسابقه جت اسکی

360 نمایش ۲ سال پیش

تصادف جت اسکی

2 هزار نمایش ۲ سال پیش

ورزش چندگانه جت اسکی

525 نمایش ۲ سال پیش
نمایش بیشتر