در حال بارگذاری
 • 1.7هزار
  دنبال کننده
 • 11
  دنبال شونده
 • 8.4میلیون
  بازدید

شبکه جهانی جام جم

گلچینی از بهترین های تلویزیون ایران برای ایرانیان و فارسی زبانان سراسر دنیا از شبکه جهانی جام جم، تنها تلویزیون رسمی ایرانیان مقیم خارج از کشور.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

گلچینی از بهترین های تلویزیون ایران برای ایرانیان و فارسی زبانان سراسر دنیا از شبکه جهانی جام جم، تنها تلویزیون رسمی ایرانیان مقیم خارج از کشور.

 • 1.7هزار
  دنبال کننده
 • 11
  دنبال شونده
 • 8.4میلیون
  بازدید
این کانال رسمی به درخواست "شبکه جهانی جام جم" ایجاد شده است.
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • قسمت 11 ؛ مستند « خشت بهشت » ، شبکه جهانی جام جم

  47 بازدید

  7728-"خشت بهشت" به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین حیدری فاروقی با سفر به چهل شهر در ایران و سایر کشورهای جهان، بزرگترین مجموعه مستند تاریخی است.در این مستند رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش از منظرِ بررسی فلسفه و حکمت، دو مفهومِ" زیبایی"و" زشتی"در قالبِ آسیب شناسیِ" جامعه شناسی توسعه شهری" و اهمیت حفظ "تنوع زیست فرهنگی" بررسی می شود.

 • قسمت 2 ؛ مستند « خشت بهشت » ، شبکه جهانی جام جم

  50 بازدید

  7719 - "خشت بهشت" به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین حیدری فاروقی با سفر به چهل شهر در ایران و سایر کشورهای جهان، بزرگترین مجموعه مستند تاریخی است.در این مستند رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش از منظرِ بررسی فلسفه و حکمت، دو مفهومِ" زیبایی"و" زشتی"در قالبِ آسیب شناسیِ" جامعه شناسی توسعه شهری" و اهمیت حفظ "تنوع زیست فرهنگی" بررسی می شود.

 • قسمت 7 ؛ مستند « خشت بهشت » ، شبکه جهانی جام جم

  82 بازدید

  7724-"خشت بهشت" به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین حیدری فاروقی با سفر به چهل شهر در ایران و سایر کشورهای جهان، بزرگترین مجموعه مستند تاریخی است.در این مستند رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش از منظرِ بررسی فلسفه و حکمت، دو مفهومِ" زیبایی"و" زشتی"در قالبِ آسیب شناسیِ" جامعه شناسی توسعه شهری" و اهمیت حفظ "تنوع زیست فرهنگی" بررسی می شود.

 • قسمت 8 ؛ مستند « خشت بهشت » ، شبکه جهانی جام جم

  56 بازدید

  7725-"خشت بهشت" به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین حیدری فاروقی با سفر به چهل شهر در ایران و سایر کشورهای جهان، بزرگترین مجموعه مستند تاریخی است.در این مستند رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش از منظرِ بررسی فلسفه و حکمت، دو مفهومِ" زیبایی"و" زشتی"در قالبِ آسیب شناسیِ" جامعه شناسی توسعه شهری" و اهمیت حفظ "تنوع زیست فرهنگی" بررسی می شود.

 • قسمت 6 ؛ مستند « خشت بهشت » ، شبکه جهانی جام جم

  76 بازدید

  7723-"خشت بهشت" به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین حیدری فاروقی با سفر به چهل شهر در ایران و سایر کشورهای جهان، بزرگترین مجموعه مستند تاریخی است.در این مستند رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش از منظرِ بررسی فلسفه و حکمت، دو مفهومِ" زیبایی"و" زشتی"در قالبِ آسیب شناسیِ" جامعه شناسی توسعه شهری" و اهمیت حفظ "تنوع زیست فرهنگی" بررسی می شود.

 • قسمت 12 ؛ مستند « خشت بهشت » ، شبکه جهانی جام جم

  41 بازدید

  7729-"خشت بهشت" به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین حیدری فاروقی با سفر به چهل شهر در ایران و سایر کشورهای جهان، بزرگترین مجموعه مستند تاریخی است.در این مستند رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش از منظرِ بررسی فلسفه و حکمت، دو مفهومِ" زیبایی"و" زشتی"در قالبِ آسیب شناسیِ" جامعه شناسی توسعه شهری" و اهمیت حفظ "تنوع زیست فرهنگی" بررسی می شود.

 • قسمت 1 ؛ مستند « خشت بهشت » ، شبکه جهانی جام جم

  61 بازدید

  7718 - "خشت بهشت" به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین حیدری فاروقی با سفر به چهل شهر در ایران و سایر کشورهای جهان، بزرگترین مجموعه مستند تاریخی است.در این مستند رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش از منظرِ بررسی فلسفه و حکمت، دو مفهومِ" زیبایی"و" زشتی"در قالبِ آسیب شناسیِ" جامعه شناسی توسعه شهری" و اهمیت حفظ "تنوع زیست فرهنگی" بررسی می شود.

 • قسمت 10 ؛ مستند « خشت بهشت » ، شبکه جهانی جام جم

  75 بازدید

  7727-"خشت بهشت" به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین حیدری فاروقی با سفر به چهل شهر در ایران و سایر کشورهای جهان، بزرگترین مجموعه مستند تاریخی است.در این مستند رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش از منظرِ بررسی فلسفه و حکمت، دو مفهومِ" زیبایی"و" زشتی"در قالبِ آسیب شناسیِ" جامعه شناسی توسعه شهری" و اهمیت حفظ "تنوع زیست فرهنگی" بررسی می شود.

 • قسمت 3 ؛ مستند « خشت بهشت » ، شبکه جهانی جام جم

  70 بازدید

  7720 - "خشت بهشت" به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین حیدری فاروقی با سفر به چهل شهر در ایران و سایر کشورهای جهان، بزرگترین مجموعه مستند تاریخی است.در این مستند رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش از منظرِ بررسی فلسفه و حکمت، دو مفهومِ" زیبایی"و" زشتی"در قالبِ آسیب شناسیِ" جامعه شناسی توسعه شهری" و اهمیت حفظ "تنوع زیست فرهنگی" بررسی می شود.

 • قسمت 13 ؛ مستند « خشت بهشت » ، شبکه جهانی جام جم

  33 بازدید

  7730-"خشت بهشت" به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین حیدری فاروقی با سفر به چهل شهر در ایران و سایر کشورهای جهان، بزرگترین مجموعه مستند تاریخی است.در این مستند رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش از منظرِ بررسی فلسفه و حکمت، دو مفهومِ" زیبایی"و" زشتی"در قالبِ آسیب شناسیِ" جامعه شناسی توسعه شهری" و اهمیت حفظ "تنوع زیست فرهنگی" بررسی می شود.

 • قسمت 5 ؛ مستند « خشت بهشت » ، شبکه جهانی جام جم

  41 بازدید

  7722-"خشت بهشت" به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین حیدری فاروقی با سفر به چهل شهر در ایران و سایر کشورهای جهان، بزرگترین مجموعه مستند تاریخی است.در این مستند رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش از منظرِ بررسی فلسفه و حکمت، دو مفهومِ" زیبایی"و" زشتی"در قالبِ آسیب شناسیِ" جامعه شناسی توسعه شهری" و اهمیت حفظ "تنوع زیست فرهنگی" بررسی می شود.

 • قسمت 4 ؛ مستند « خشت بهشت » ، شبکه جهانی جام جم

  27 بازدید

  7721 - "خشت بهشت" به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین حیدری فاروقی با سفر به چهل شهر در ایران و سایر کشورهای جهان، بزرگترین مجموعه مستند تاریخی است.در این مستند رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش از منظرِ بررسی فلسفه و حکمت، دو مفهومِ" زیبایی"و" زشتی"در قالبِ آسیب شناسیِ" جامعه شناسی توسعه شهری" و اهمیت حفظ "تنوع زیست فرهنگی" بررسی می شود.

 • قسمت 9 ؛ مستند « خشت بهشت » ، شبکه جهانی جام جم

  67 بازدید

  7726-"خشت بهشت" به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین حیدری فاروقی با سفر به چهل شهر در ایران و سایر کشورهای جهان، بزرگترین مجموعه مستند تاریخی است.در این مستند رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش از منظرِ بررسی فلسفه و حکمت، دو مفهومِ" زیبایی"و" زشتی"در قالبِ آسیب شناسیِ" جامعه شناسی توسعه شهری" و اهمیت حفظ "تنوع زیست فرهنگی" بررسی می شود.

 • پخش سریال « چار دیواری » در سایت اینترنتی

  2,108 بازدید

  7533 - سریال طنز " چار دیواری " ؛ از سایت اینترنتی شبکه جهانی جام جم .شما میتوانید برای همراهی با شبکه جهانی جام جم از طریق سایت شبکه به نشانی www.jjtvn.ir ، کانال شبکه جهانی جام جم در آپارات و شبکه های اجتماعی با شماره 09035776077 در ارتباط باشید.

 • اینجا ایران - قسمت 64 - تاریخ پخش : 27 اسفند 97

  36 بازدید

  7706-" اینجا ایران " مجموعه برنامه ای تولید شبکه جهانی جام جم که با شیوه ای نو و جذاب که طبیعت بی نظیر ایران را به تصویر می کشد. - تهیه کننده و مجری: پرهام دیباج - کارشناس : آتوسا مومنی ، زمان پخش: دوشنبه ها ساعت 00:40 دقیقه بامداد و بازپخش آن ساعت 08:40 و 16:40 دقیقه به وقت تهران.

 • قصه های دریا - قسمت 6 - تاریخ پخش: 971223

  42 بازدید

  7705-این قسمت : رمین . مستند #قصه_های_دریا سه شنبه و پنج شنبه هرهفته از شبکه جهانی جام جم .تهیه کننده: مجتبی عباسی ، بازیگر: سیدمحمد موسوی ، گوینده متن : ناصر ترکیان . شما میتوانید این برنامه را از آنتن شبکه ، کانال شبکه جهانی جام جم در آپارات و سایت شبکه به نشانی www.jjtvn.ir تماشا کنید. ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی با شماره 09035776077

 • لحظه دیدار 2 - قسمت 26 - دیدار با دومان ریاضی

  96 بازدید

  7707 - مجموعه مستند" لحظه دیدار " - کاری از اداره طرح و برنامه شبکه جهانی جام جم - تهیه کننده : هاشم علی اکبری - تاریخ پخش : 26 اسفند 97 .

 • فصل سوم-قسمت 11 -مسابقه دوربین ،19 اسفند 97

  32 بازدید

  7661 - مسابقه دوربین از سری برنامه های اجتماعی در قالب مسابقه است که با حضور یک شرکت کننده از خارج کشور از طریق اسکایپ و خانواده درجه یک، اقوام یا دوستان شرکت کننده بصورت حضوری ضبط می شود. این برنامه به سفارش گروه اجتماعی شبکه جهانی جام جم و تهیه کنندگی احمد کاوه زمستان 97 به روی آنتن رفته است.

 • فصل سوم-قسمت 10 -مسابقه دوربین ،12 اسفند 97

  37 بازدید

  7654-مسابقه دوربین از سری برنامه های اجتماعی در قالب مسابقه است که با حضور یک شرکت کننده از خارج کشور از طریق اسکایپ و خانواده درجه یک، اقوام یا دوستان شرکت کننده بصورت حضوری ضبط می شود. این برنامه به سفارش گروه اجتماعی شبکه جهانی جام جم و تهیه کنندگی احمد کاوه زمستان 97 به روی آنتن رفته است.

 • پخش سریال « علی البدل » از سایت اینترنتی شبکه جام جم

  236 بازدید

  7704 - سریال " علی البدل " ؛ پخش اختصاصی از سایت اینترنتی شبکه جهانی جام جم . شما میتوانید این برنامه را از سایت اینترنتی شبکه به نشانی www.jjtvn.ir و کانال شبکه جهانی جام جم در آپارات تماشا کنید. ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی با شماره 09035776077

 • پخش مسابقه « دوربین » در نوروز 98

  116 بازدید

  7703 - مسابقه عیدانه " دوربین " ؛ هر شب در نوروز 98 از شبکه جهانی جام جم . شما میتوانید این برنامه را از آنتن شبکه ، کانال شبکه جهانی جام جم در آپارات و سایت شبکه به نشانی www.jjtvn.ir تماشا کنید. ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی با شماره 09035776077

 • پخش ویژه برنامه « کودکانه » ؛ نوروز 98

  72 بازدید

  7702 - ویژه برنامه " کودکانه " ؛ هر روز ساعت 18:10 از شبکه جهانی جام جم . شما میتوانید این برنامه را از آنتن شبکه ، کانال شبکه جهانی جام جم در آپارات و سایت شبکه به نشانی www.jjtvn.ir تماشا کنید. ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی با شماره 09035776077

 • پخش مستند « خشت بهشت » در نوروز 98

  62 بازدید

  7701 - مستند " خشت بهشت " ؛ هر شب در نوروز 98 از شبکه جهانی جام جم . شما میتوانید این برنامه را از آنتن شبکه ، کانال شبکه جهانی جام جم در آپارات و سایت شبکه به نشانی www.jjtvn.ir تماشا کنید. ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی با شماره 09035776077

 • پخش سریال « بانوی عمارت » ؛ نوروز 98

  4,520 بازدید

  7700 - سریال " بانوی عمارت " هر شب در نوروز 98 از شبکه جهانی جام جم . شما میتوانید این برنامه را از آنتن شبکه ، کانال شبکه جهانی جام جم در آپارات و سایت شبکه به نشانی www.jjtvn.ir تماشا کنید. ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی با شماره 09035776077

 • پخش فیلم های سینمایی در نوروز 98 ، شبکه جهانی جام جم

  189 بازدید

  7699 - فیلم های سینمایی ؛ " اتاق 311 " ، " زاپاس " ، " ویلایی ها " ، " بادیگارد " ، " طعم شیرین خیال " و " گشت ارشاد 2 " در نوروز 98 از شبکه جهانی جام جم . شما میتوانید این برنامه را از آنتن شبکه ، کانال شبکه جهانی جام جم در آپارات و سایت شبکه به نشانی www.jjtvn.ir تماشا کنید. ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی با شماره 09035776077

 • پخش مستند « خشت بهشت » از شبکه جهانی جام جم

  35 بازدید

  7698 - مستند " خشت بهشت " از شبکه جهانی جام جم . شما میتوانید این برنامه را از آنتن شبکه ، کانال شبکه جهانی جام جم در آپارات و سایت شبکه به نشانی www.jjtvn.ir تماشا کنید. ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی با شماره 09035776077

 • پخش سریال « نون خ » در نوروز 98

  970 بازدید

  7697 - سریال " نون خ " ؛ در نوروز 98 هر شب از شبکه جهانی جام جم . شما میتوانید این برنامه را از آنتن شبکه ، کانال شبکه جهانی جام جم در آپارات و سایت شبکه به نشانی www.jjtvn.ir تماشا کنید. ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی با شماره 09035776077

 • درمان جای جوش در صورت -دکتر ساجده خاک سفیدی

  173 بازدید

  7687 - #شفاخانه ، برنامه خانه مهر ، شبکه جهانی جام جم ، تاریخ پخش : 23 اسفند 97 . شما میتوانید این برنامه را به صورت زنده از آنتن شبکه ، کانال شبکه جهانی جام جم در آپارات و سایت شبکه به نشانی www.jjtvn.ir تماشا کنید. ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی با شماره 09035776077

 • قسمت 34 برنامه پژواک از شبکه جهانی جام جم

  32 بازدید

  7696- " پژواک " : برنامه ای از گروه معارف اسلامی شبکه جهانی جام جم در راستای پاسخگویی به شبهات دینی، با موضوع : ولادت حضرت علی ، کارشناس : دکتر محمد عینی زاده موحد ، تهیه کننده: میثم ریاحی، تاریخ پخش : 10 اسفند 97 ، زمان پخش: جمعه ها ساعت 00:30 بامداد به وقت تهران .

 • مفشوهای سرمه دوزی - مژگان خوشبخت (کارشناس هنری)

  65 بازدید

  7685 - #صندوقخانه ، برنامه خانه مهر ، شبکه جهانی جام جم ، تاریخ پخش : 22 اسفند 97 . شما میتوانید این برنامه را به صورت زنده از آنتن شبکه ، کانال شبکه جهانی جام جم در آپارات و سایت شبکه به نشانی www.jjtvn.ir تماشا کنید. ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی با شماره 09035776077

 • باورهای غلط در بهداشت دهان و دندان - دکتر پویا مهاندوست

  39 بازدید

  7683 - #شفاخانه ، برنامه خانه مهر ، شبکه جهانی جام جم ، تاریخ پخش : 22 اسفند 97 . شما میتوانید این برنامه را به صورت زنده از آنتن شبکه ، کانال شبکه جهانی جام جم در آپارات و سایت شبکه به نشانی www.jjtvn.ir تماشا کنید. ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی با شماره 09035776077

 • مدیریت استراتژیک در کارآفرینی - مهدی نشاط

  53 بازدید

  7688 - #کار آفرینی ، برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، تاریخ پخش : 23 اسفند 97 . شما میتوانید این برنامه را به صورت زنده از آنتن شبکه ، کانال شبکه جهانی جام جم در آپارات و سایت شبکه به نشانی www.jjtvn.ir تماشا کنید. ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی با شماره 09035776077