2.1 هزار بازدید 6 ماه پیش

مرتبط با https://jarah.clinic/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84/ بهترین راه درمان فیستول لیزر می باشد. با بررسی مزایای لیزر نسبت به جراحی باز می توان به این مسئله پی برد. در عمل با لیزر از بی حسی موضعی استفاده می شود بنابراین احتیاجی به بیهوشی و بستری شدن بیمار در بیمارستان نمی باشد. خونریزی ناشی از عمل با لیزر در مقایسه با جراحی بسیار کمتر است

دیگر ویدیوها

15.4 هزار بازدید 1 سال پیش
15.2 هزار بازدید 2 سال پیش
5.1 هزار بازدید 2 سال پیش
9.7 هزار بازدید 2 سال پیش
757 بازدید 2 سال پیش
365 بازدید 2 سال پیش
5.5 هزار بازدید 2 سال پیش
2.2 هزار بازدید 2 سال پیش
1.5 هزار بازدید 2 سال پیش
2.6 هزار بازدید 2 سال پیش
437 بازدید 2 سال پیش
301 بازدید 2 سال پیش
528 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر