5 دنبال‌ کننده
2.1 هزار بازدید ویدیو
7 بازدید 6 روز پیش

برای درس مهندسی نرم افزار

دیگر ویدیوها

42 بازدید 1 سال پیش
42 بازدید 1 سال پیش
51 بازدید 1 سال پیش
55 بازدید 1 سال پیش
51 بازدید 1 سال پیش
42 بازدید 1 سال پیش
36 بازدید 1 سال پیش
28 بازدید 1 سال پیش
158 بازدید 1 سال پیش
13 بازدید 1 سال پیش
53 بازدید 1 سال پیش
26 بازدید 1 سال پیش
23 بازدید 1 سال پیش
16 بازدید 1 سال پیش
37 بازدید 1 سال پیش
28 بازدید 1 سال پیش
43 بازدید 1 سال پیش
62 بازدید 1 سال پیش