2 دنبال‌ کننده
5.5 هزار بازدید ویدیو

حل معادله نهم

349 بازدید 1 سال پیش

این بار من با استفاده از دستگاه دو معادله و دومجهول تدریس کردم

دیگر ویدیوها

حل معادله نهم

349 بازدید 1 سال پیش

حساب نهم

151 بازدید 1 سال پیش

ادبیات نهم

302 بازدید 1 سال پیش

هندسه ۲ ریاضی نهم

185 بازدید 1 سال پیش

هندسه

97 بازدید 1 سال پیش

تلمیح

149 بازدید 1 سال پیش

تضمین

69 بازدید 1 سال پیش

اتحاد-مربع دوجمله

755 بازدید 1 سال پیش

علوم نهم

2 هزار بازدید 1 سال پیش

عدد پی

1.5 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر