516 دنبال‌ کننده
406.4 هزار بازدید ویدیو

چالشasmrبا کارینا گارسیا

1.2 هزار بازدید ۸ ماه پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

چالشasmrبا کارینا گارسیا

1.2 هزار بازدید ۸ ماه پیش

کانال تلگرام

650 بازدید ۸ ماه پیش

wengie

2.3 هزار بازدید ۸ ماه پیش

I Knew Blindfolded ASMR Was A Bad Idea...

390 بازدید ۸ ماه پیش

Pause Slime Challenge | BF VS GF

1.5 هزار بازدید ۸ ماه پیش

Making Slime for the First Time! DIY Fluffy Slime!

4 هزار بازدید ۹ ماه پیش

How I Met My | Wengie Storytime

317 بازدید ۹ ماه پیش

Lil Dicky - Earth (Official Music Video)

2.8 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

Demi Lovato - Let It Go (Frozen) (HD) - Lyrics

956 بازدید ۱۰ ماه پیش

Lana Del Rey - Born To Die (HD) Lyrics

663 بازدید ۱۰ ماه پیش

Sia - Suitcase (Lyrics)

653 بازدید ۱۰ ماه پیش

Twin Telepathy Slime Challenge!!!!!

5.7 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

Don't Choose the Wrong Snack Slime Challenge!

4.9 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

Don't Choose the Wrong Soap Slime Challenge!!!

1.7 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

Don't Choose the Wrong Water Bottle Slime Challenge

2.6 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

Foxes - Youth (Lyrics)

160 بازدید ۱۱ ماه پیش

24 Hours In A Bounce House Challenge!

891 بازدید ۱۱ ماه پیش

چالش استخر توپ با وینجی

2.9 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

چالش درست کردن مو با وینجی

2.9 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

چالش خوردن غذا یا asmrبا وینجی

3.6 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

اموزش ساخت اسکوییشی با وینجی

2.7 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

اموزش دی ای وای برای مدرسه با وینجی

2.2 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش
نمایش بیشتر