در حال بارگذاری
 • 223
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 157.2هزار
  بازدید

کارین

کانال رسمی کارین، بازار آنلاین خدمات در تهران درخواست خود را به ما بگویید، تا بهترین ها صدای شما را بشنوند.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کانال رسمی کارین، بازار آنلاین خدمات در تهران درخواست خود را به ما بگویید، تا بهترین ها صدای شما را بشنوند.

 • 223
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 157.2هزار
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "کارین" تایید شده است.
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • آموزش زبان فرانسه: جلسه ۱۸، درس ۹، کجا زندگی می کنید؟

  21 بازدید

  فیلم های آموزشی خانم نوری را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/TefTeacher. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش زبان فرانسه: جلسه ۱۷، درس هشتم، ملیت

  14 بازدید

  فیلم های آموزشی خانم نوری را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/TefTeacher. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش گیتار: جلسه ۲۴، تکنیک راسگوادو، بخش ۱

  176 بازدید

  فیلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش گیتار: جلسه ۲۳، ترکیب دو ریتم رومبا، بخش ۳

  229 بازدید

  فیلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش گیتار: جلسه ۲۳، نوعی دیگر از ریتم رومبا، بخش ۲

  560 بازدید

  فیلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش گیتار: جلسه ۲۳، نوعی دیگر از ریتم رومبا، بخش ۱

  227 بازدید

  فیلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • مشاوره: آموزش خودشناسی با پرویز شهبازی، جلسه 2

  6 بازدید

  فیلم های مشاوره با استفاده از آموزه های مولانای آقای شهبازی را می توانید در سایتشان ببینید. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش گیتار: جلسه 22، آموزش رومبا، بخش 4

  403 بازدید

  فیلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش گیتار: جلسه 22، آموزش رومبا، بخش 3

  171 بازدید

  فیلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش گیتار: جلسه 22، آموزش رومبا، بخش 2

  233 بازدید

  فیلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش گیتار: جلسه 22، آموزش رومبا، بخش 1

  157 بازدید

  فیلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش گیتار: جلسه 20، دوست دارم زندگی رو

  513 بازدید

  یلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید

 • آموزش گیتار: جلسه 21، بخش 2

  198 بازدید

  یلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید

 • آموزش گیتار: جلسه 21، بخش 1

  310 بازدید

  یلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید

 • آموزش گیتار: اجرای آهنگ خالی ابی

  272 بازدید

  یلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید

 • مشاوره: آموزش خودشناسی با پرویز شهبازی، قسمت1

  129 بازدید

  فیلم های مشاوره با استفاده از آموزه های مولانای آقای شهبازی را می توانید در سایتشان ببینید. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش ویولون: جلسه 9،

  230 بازدید

  فیلم های آموزشی آقای اسماعیلی را می توانید در کانال یوتوب https://www.youtube.com/user/moobmooo/ دنبال کنید. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.c

 • آموزش گیتار:قسمت ۱۹، آهنگ دوست دارم زندگی رو

  800 بازدید

  فیلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش گیتار: قسمت ۱۸, اجرای آهنگ غریبه

  574 بازدید

  فیلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش گیتار: هوای خانه سیاوش قمیشی

  1,047 بازدید

  فیلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش گیتار: جلسه ۱۷ قسمت ۱، آموزش ریتم ۴/۴ بدون سکوت

  1,413 بازدید

  در این قسمت ریتم ۴/۴ بدون سکوت آموزش داده می شود. فیلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش گیتار: جلسه ۱۷ قسمت ۲، اجرای آهنگ içimdeki duman و نگاهم کن

  1,099 بازدید

  در این قسمت اجرای آهنگ içimdeki duman و نگاهم کن آموزش داده می شود. فیلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش ویولون: جلسه 7، انگشت گذاری روی سیم ۲ و ۳

  448 بازدید

  در این جلسه آقای اسماعیلی انگشت گذاری بر روی سیم ۲ و ۳ را آموزش می دهند. فیلم های آموزشی آقای اسماعیلی را می توانید در کانال یوتوب https://www.youtube.com/user/moobmooo/ دنبال کنید. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش ویولون: جلسه 8، انگشت گذاری روی سیم 1 و 4

  436 بازدید

  در این جلسه آقای اسماعیلی انگشت گذاری بر روی سیم 1 و 4 را آموزش می دهند. فیلم های آموزشی آقای اسماعیلی را می توانید در کانال یوتوب https://www.youtube.com/user/moobmooo/ دنبال کنید. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش زبان فرانسه: جلسه ۱۶، کتاب واژگان درس ۷، خوشوقتم

  87 بازدید

  در این جلسه خانم نوری درس ۷ کتاب واژگان و معرفی خود و دیگران را آموزش می دهند. فیلم های آموزشی خانم نوری را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/TefTeacher. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش زبان فرانسه: جلسه ۱۷، کتاب واژگان درس ۸، ملیت

  152 بازدید

  در این جلسه خانم نوری درس ۸ کتاب واژگان را آموزش می دهند. فیلم های آموزشی خانم نوری را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/TefTeacher. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش گیتار: جلسه ۱۵، آموزش ریتم ۴/۴

  1,509 بازدید

  در این قسمت ریتم ۴/۴ آموزش داده می شود. فیلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش گیتار: جلسه ۱۶، آموزش آهنگ ته سیگار از رستاک

  968 بازدید

  در این قسمت اجرای آهنگ ته سیگار از رستاک آموزش داده می شود. فیلم های آموزشی آقای آرش آردفروشان را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/podadgitar. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش ویولون: جلسه ۵، نکاتی راجع به تمرین

  415 بازدید

  در این جلسه آقای اسماعیلی نکاتی راجع به تمرینات ویولون را بیان می کنند. فیلم های آموزشی آقای اسماعیلی را می توانید در کانال یوتوب https://www.youtube.com/user/moobmooo/ دنبال کنید. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش ویولون: جلسه ۶، نکاتی راجع به آرشه

  496 بازدید

  در این جلسه آقای اسماعیلی نکاتی راجع به آرشه را آموزش می دهند. فیلم های آموزشی آقای اسماعیلی را می توانید در کانال یوتوب https://www.youtube.com/user/moobmooo/ دنبال کنید. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش زبان فرانسه: جلسه ۱۳، کتاب واژگان درس ۴ صرف افعال

  106 بازدید

  در این جلسه خانم نوری درس ۴ کتاب واژگان و صرف افعال را آموزش می دهند. فیلم های آموزشی خانم نوری را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/TefTeacher. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com

 • آموزش زبان فرانسه: جلسه ۱۴، کتاب واژگان درس ۵ معرفی کردن

  102 بازدید

  در این جلسه خانم نوری درس ۵ کتاب واژگان و معرفی کردن را آموزش می دهند. فیلم های آموزشی خانم نوری را می توانید در کانالشان ببینید: https://t.me/TefTeacher. در کارین به ما بگویید که چه می خواهید و ما درخواست شما را به همه ی مدرسین/متخصصین نشان می دهیم، مناسب ترین افراد به آن پاسخ می دهند و این شمایید که از بین بهترین مناسب ترین برای کارتان را انتخاب می کنید http://kaarin.com