در حال بارگذاری
 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 866
  بازدید

کارمان

جایی برای کار در محیطی متفاوت و فرصتی برای دیدار و گسترش شبکه ی ارتباطات اجتماعی و حرفه ای است. کارمان امکانی برای حضور در فضای فرهنگ و لذت بردن از زمینه های گوناگون هنر است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

جایی برای کار در محیطی متفاوت و فرصتی برای دیدار و گسترش شبکه ی ارتباطات اجتماعی و حرفه ای است. کارمان امکانی برای حضور در فضای فرهنگ و لذت بردن از زمینه های گوناگون هنر است.

 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 866
  بازدید

همه ویدیو ها