83 دنبال‌ کننده
9.3 هزار بازدید ویدیو

Learning Strategies

576 بازدید ۲ هفته پیش

نحوه مطالعه برای دانشجویان پزشکی و داوطلبان آزمون های پرانترنی و دستیاری

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

درس داخلی 32

176 بازدید ۱ روز پیش

درس داخلی 31

157 بازدید ۱ روز پیش

درس داخلی 30

145 بازدید ۱ روز پیش

درس جراحی 29

279 بازدید ۲ روز پیش

درس جراحی 28

224 بازدید ۲ روز پیش

درس جراحی 27

236 بازدید ۲ روز پیش

درس داخلی 26

320 بازدید ۳ روز پیش

درس داخلی 25

327 بازدید ۳ روز پیش

درس داخلی 24

263 بازدید ۳ روز پیش

درس داخلی 23

273 بازدید ۳ روز پیش

درس داخلی 22

283 بازدید ۴ روز پیش

درس داخلی 21

312 بازدید ۴ روز پیش

درس داخلی 20

301 بازدید ۴ روز پیش

درس جراحی 19

270 بازدید ۵ روز پیش

درس جراحی 18

286 بازدید ۵ روز پیش

درس جراحی 17

234 بازدید ۵ روز پیش

درس جراحی 16

314 بازدید ۱ هفته پیش

درس جراحی 15

220 بازدید ۱ هفته پیش

درس جراحی 14

201 بازدید ۱ هفته پیش

درس جراحی 13

236 بازدید ۱ هفته پیش

درس جراحی 12

230 بازدید ۱ هفته پیش

درس جراحی 11

264 بازدید ۱ هفته پیش

درس جراحی 9

130 بازدید ۱ هفته پیش

درس جراحی 10

212 بازدید ۱ هفته پیش

درس جراحی 8

217 بازدید ۱ هفته پیش

درس جراحی 7

233 بازدید ۱ هفته پیش

درس جراحی 6

184 بازدید ۱ هفته پیش

درس جراحی 5

341 بازدید ۲ هفته پیش

درس جراحی 4

360 بازدید ۲ هفته پیش

درس جراحی 3

340 بازدید ۲ هفته پیش

درس جراحی 2

469 بازدید ۲ هفته پیش

درس جراحی 1

572 بازدید ۲ هفته پیش

Learning Strategies

576 بازدید ۲ هفته پیش
نمایش بیشتر