769 دنبال‌ کننده
3.2 میلیون بازدید ویدیو
9.5 هزار بازدید 4 سال پیش

فرانچسکا و شوهر او تا آخرین روز عمرشان در کنار یکدیگر به کارهای هنری مختلفی مثل طراحی و فیلم سازی مشغول بودند و حاصل این همدلی آثار بی نظیری بود که خلق شد

دیگر ویدیوها

3.6 هزار بازدید 4 سال پیش
15.9 هزار بازدید 4 سال پیش
2.8 هزار بازدید 4 سال پیش
1.8 هزار بازدید 4 سال پیش
7.1 هزار بازدید 4 سال پیش
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
10.6 هزار بازدید 4 سال پیش
5.6 هزار بازدید 4 سال پیش
2.4 هزار بازدید 4 سال پیش
2.3 هزار بازدید 4 سال پیش
773 بازدید 4 سال پیش
5.4 هزار بازدید 4 سال پیش
7 هزار بازدید 4 سال پیش
1.6 هزار بازدید 4 سال پیش
6.4 هزار بازدید 4 سال پیش
4 هزار بازدید 4 سال پیش
8.9 هزار بازدید 4 سال پیش
5.7 هزار بازدید 4 سال پیش
2.4 هزار بازدید 4 سال پیش
15.7 هزار بازدید 4 سال پیش
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
3.1 هزار بازدید 4 سال پیش
943 بازدید 4 سال پیش
707 بازدید 4 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
10.6 هزار بازدید 5 سال پیش
2.7 هزار بازدید 5 سال پیش
23.7 هزار بازدید 5 سال پیش
3.8 هزار بازدید 5 سال پیش
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر