در حال بارگذاری
 • 226
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 903.4هزار
  بازدید

کادو

کادو خریدن را از دوران كودكی فرا گرفته ایم و آن را به عنوان فرهنگ جامعه مان پذیرفته ایم. فرهنگی كه ریشه در اصل و بنیان جامعه ما دارد. هدیه دادن رسمی است كه نخستین بار از ایران برخاسته و به سایر نقاط جهان شیوع پیدا كرد.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کادو خریدن را از دوران كودكی فرا گرفته ایم و آن را به عنوان فرهنگ جامعه مان پذیرفته ایم. فرهنگی كه ریشه در اصل و بنیان جامعه ما دارد. هدیه دادن رسمی است كه نخستین بار از ایران برخاسته و به سایر نقاط جهان شیوع پیدا كرد.

 • 226
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 903.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها