162 دنبال‌ کننده
398.2 هزار بازدید ویدیو
106 بازدید 4 ماه پیش

"وقت خوب قدردانی" یکی از کمپین‌های اجرا شده توسط برندهای "پریل و پرسیل " است که در آن مفهوم قدردانی با هدف ایجاد و افزایش توجه اجتماعی، به مفاهیمی همچون مهربانی و قدرشناسی، مثبت اندیشی و مثبت نگری طراحی شده است.

دیگر ویدیوها

106 بازدید 4 ماه پیش
50 بازدید 4 ماه پیش
1.2 هزار بازدید 1 سال پیش
2.5 هزار بازدید 1 سال پیش
536 بازدید 1 سال پیش
272 بازدید 1 سال پیش
490 بازدید 1 سال پیش
4.5 هزار بازدید 1 سال پیش
772 بازدید 1 سال پیش
939 بازدید 1 سال پیش
264 بازدید 1 سال پیش
3.9 هزار بازدید 1 سال پیش
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش
496 بازدید 2 سال پیش
318 بازدید 2 سال پیش
8 هزار بازدید 3 سال پیش
10.2 هزار بازدید 3 سال پیش
1.5 هزار بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
285 بازدید 3 سال پیش
942 بازدید 3 سال پیش
128 بازدید 3 سال پیش
670 بازدید 3 سال پیش
2.1 هزار بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
422 بازدید 3 سال پیش
7.2 هزار بازدید 3 سال پیش
413 بازدید 3 سال پیش
541 بازدید 3 سال پیش
1.5 هزار بازدید 4 سال پیش
353 بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
623 بازدید 4 سال پیش
8.4 هزار بازدید 4 سال پیش
1.7 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر