قاتل آتنا دختربچه ۷ ساله را اعدام نکنید!

40.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

نظرات جالب مردم درباره برخورد با قاتل آتنا اصلانی با قاتل آتنا اصلانی، دختربچه ی ۷ساله، چه کنیم؟ نظرات متفاوت مردم را در این خصوص می بینید! با قاتل آتنا اصلانی، دختربچه ی ۷ساله، چه کنیم؟ قاتل آتنا، دختربچه ی ۷ساله، را اعدام نکنید!