3 دنبال‌ کننده
47.6 هزار بازدید ویدیو
1.2 هزار بازدید 9 سال پیش

ایشون در سال 1345 در مسابقات بین المللی قرائت قرآن کریم که در پاکستان برگزار شد به همراه استاد عبدالباسط مشترکا دوم شدند و استاد خلیل الحصری اول شدند

دیگر ویدیوها

1.2 هزار بازدید 9 سال پیش
1.7 هزار بازدید 8 سال پیش
18.9 هزار بازدید 8 سال پیش
983 بازدید 8 سال پیش
3.2 هزار بازدید 8 سال پیش
12.5 هزار بازدید 8 سال پیش
2.1 هزار بازدید 8 سال پیش
270 بازدید 8 سال پیش
4.2 هزار بازدید 8 سال پیش
269 بازدید 8 سال پیش
868 بازدید 8 سال پیش
4.6 هزار بازدید 8 سال پیش
890 بازدید 8 سال پیش
334 بازدید 9 سال پیش
237 بازدید 8 سال پیش
93 بازدید 9 سال پیش
542 بازدید 8 سال پیش
262 بازدید 8 سال پیش
5.7 هزار بازدید 8 سال پیش
256 بازدید 8 سال پیش
9.5 هزار بازدید 8 سال پیش
4 هزار بازدید 8 سال پیش
1.5 هزار بازدید 8 سال پیش
1.2 هزار بازدید 8 سال پیش
221 بازدید 8 سال پیش
1 هزار بازدید 8 سال پیش
3.3 هزار بازدید 8 سال پیش
نمایش بیشتر