58 دنبال‌ کننده
495.7 هزار بازدید ویدیو

حرکت پشت پا، ساق با هالتر

5.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

گروه عضلانی اصلی: بخش تحتانی پاها نوع تمرین: قدرتی مکانیزم حرکت: تفکیکی تجهیزات: هالتر سطح دشواری حرکت: مبتدی

دیگر ویدیوها

حرکت پشت پا، ساق با هالتر

5.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت پشت پا،ساق با کش بدنسازی

9.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت پشت پا، تمرین چرخشی مچ پا

3.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت جلو بازو، جلو بازو با هالتر

3.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت جلو بازو، جلو بازو تمرکزی

3.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت بازو، پرس سینه با هالتر

3 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت بازو، بک فلای با کش بدنسازی

14.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت شانه، سر شانه با کش بدنسازی

14.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت باسن، لانژ با دستگاه اسمیت

8.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت باسن، کشش کابل از بین پاها

3.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت باسن، زانوی متقاطع

2.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت باسن، نزدیک کردن زانو به شکم

2.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت باسن، سرینی، نشسته

3.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت باسن، پرس تک پا، 45 درجه

4 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت باسن، اسکوات زانو زده

4.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت باسن، استقامتی ایستاده

2.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت شکم، خم شدن جانبی با دمبل

12.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

کرانچ معکوس روی نیمکت شیبدار

6.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

کرانچ مایل، شیب دار

3.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

کرانچ، پاها روی نیمکت

6.3 هزار بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر