58 دنبال‌ کننده
509.7 هزار بازدید ویدیو

حرکت پشت پا، ساق با هالتر

5.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

گروه عضلانی اصلی: بخش تحتانی پاها نوع تمرین: قدرتی مکانیزم حرکت: تفکیکی تجهیزات: هالتر سطح دشواری حرکت: مبتدی

دیگر ویدیوها

حرکت پشت پا، ساق با هالتر

5.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت پشت پا،ساق با کش بدنسازی

10.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت پشت پا، تمرین چرخشی مچ پا

3.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت جلو بازو، جلو بازو با هالتر

3.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت جلو بازو، جلو بازو تمرکزی

3.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت بازو، پرس سینه با هالتر

3 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت بازو، بک فلای با کش بدنسازی

14.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت شانه، سر شانه با کش بدنسازی

14.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

حرکت باسن، لانژ با دستگاه اسمیت

8.9 هزار بازدید ۵ سال پیش

حرکت باسن، کشش کابل از بین پاها

3.6 هزار بازدید ۵ سال پیش

حرکت باسن، زانوی متقاطع

2.8 هزار بازدید ۵ سال پیش

حرکت باسن، نزدیک کردن زانو به شکم

2.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

حرکت باسن، سرینی، نشسته

3.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

حرکت باسن، پرس تک پا، 45 درجه

4.1 هزار بازدید ۵ سال پیش

حرکت باسن، اسکوات زانو زده

4.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

حرکت باسن، استقامتی ایستاده

2.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

حرکت شکم، خم شدن جانبی با دمبل

12.5 هزار بازدید ۵ سال پیش

کرانچ معکوس روی نیمکت شیبدار

6.8 هزار بازدید ۵ سال پیش

کرانچ مایل، شیب دار

4 هزار بازدید ۵ سال پیش

کرانچ، پاها روی نیمکت

6.7 هزار بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر