ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
65 دنبال‌ کننده
549.2 هزار بازدید ویدیو
6 هزار بازدید 6 سال پیش

گروه عضلانی اصلی: بخش تحتانی پاها نوع تمرین: قدرتی مکانیزم حرکت: تفکیکی تجهیزات: هالتر سطح دشواری حرکت: مبتدی

دیگر ویدیوها

6 هزار بازدید 6 سال پیش
11 هزار بازدید 6 سال پیش
3.9 هزار بازدید 6 سال پیش
4.6 هزار بازدید 6 سال پیش
3.5 هزار بازدید 6 سال پیش
3.1 هزار بازدید 6 سال پیش
17.7 هزار بازدید 6 سال پیش
9.2 هزار بازدید 6 سال پیش
3.8 هزار بازدید 6 سال پیش
2.9 هزار بازدید 6 سال پیش
3.7 هزار بازدید 6 سال پیش
4.2 هزار بازدید 6 سال پیش
4.7 هزار بازدید 6 سال پیش
2.5 هزار بازدید 6 سال پیش
13.7 هزار بازدید 6 سال پیش
8.5 هزار بازدید 6 سال پیش
4.2 هزار بازدید 6 سال پیش
8.2 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر
زنده
کنسرت آنلاین کیهان کلهر